امروز چهارمین سالگرد جان باختن آلکساندروس گریگوروپولس (آلکسیس) جوان معترض یونانی در یونان و برخی کشورهای اروپایی برگزار شد. آلکسیس ِ پانزده ساله، روز ششم دسامبر سال ۲۰۰٨، در محله ی آلترناتیو اکساشیا در آتن بر اثر شلیک گلوله پلیس کشته شد.

قتل آلکساندروس در حالی که یونان در بحران عمیقی به سر می برد، جرقه ی اعتراضات گسترده ی تازه ای در این کشور شد. از همان شب ششم دسامبر، اعتراض جوانان معترض و برخوردهای شدید پلیس با معترضین در سرتاسر یونان آغاز شد.
همزمان با یونان، در هفتاد کشور دنیا تظاهرات همبستگی با معترضین یونانی و در اعتراض به کشته شدن آلکساندورس گریگوروپولس صورت گرفت. در برخی جاها سفارت یونان مورد حمله قرار گرفت.
اعتراض به قتل آلکسیس توسط پلیس، به سمبل مبارزه رادیکال با سرمایه داری و خشونت دولتی و پلیس در اروپا تبدیل شد.

امروز در سالگرد قتل آلکسیس در سرتاسر یونان، تظاهراتی علیه اقدامات سرکوبگرانه پلیس صورت گرفت. فعالین چپ اروپایی معتقدند که پلیس در کشورهای اروپایی به موازات گسترش اعتراضات، به سرکوب و خشونت بیشتری روی اورده است. در محله ی اکساشیا تظاهرات و درگیری های شدیدی روی داد. بنابر گزارش ها هشتاد نفر دستگیر شدند و یک نفر به شدت زخمی شد.
در برخی از کشورهای اروپایی تظاهرات همبستگی با معترضین یونانی برگزار شد. شعار مشترک این تظاهرات «نمی بخشیم و فراموش نمی کنیم» بود!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)