مقدمه:

قاچاق انسان عبارتست از تجارت انسانها بطور شایع به هدف بردگی جنسی ، کار اجباری یا بهره گیری تجاری از سکس.اشکل زشت دیگر این پدیده شامل ازدواج اجباری یا خرید و فروش ارگانهای انسانها یا خرید جنین حتی از شکم مادرها می باشد.

قاچاق انسان می تواند داخل یک کشور انجام شود یا بین المللی انجام شود. این پدیده یکی از اشکال جنایت بر علیه حقوق انسانی است. این تجارت زشت ، فقط در سال ۲۰۱۰ حدود ۳۲ میلیارد دلار در آمد برای صاحبانش به همراه آورد و بعنوان یک جنایت جهانی به سرعت در حال رشد شناخته شده است.زنها و کودکان  مهمترین گروه هدف این تجارت زشت هستند.

قاچاق انسان ، توسط منابع جهانی حقوق بشر محکوم شده و قوانین متعددی در مقابلش خصوصا در کشورهای غربی وضع شده است.اما متاسفانه سر نخ اصلی این تجارت جهانی همانجاست که سرمایه سلطنت می کند!

قاچاق انسان در اشکال مختلفش نمونه ای بسیار زشت از بروز بحران سرمایه داریست. کلوین بلز در سال ۲۰۰۴ در کتاب “مردم قابل تعویض” تخمین زده که بیش از ۲۷ میلیون برده در جهان امروز وجود دارند. در سال ۲۰۰۸ ، وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که بیش از ۲ میلیون کودک در دنیا طفمه تحارت سکس هستند. در همان سال ، ۱۲ و نیم میلیون نفر به انواع مختلف مشمول فاچاق نیروی کار بوده اند.زنهای جوان و دختران، ۹۸% بردگان جنسی را در این آمار تشکیل می دادند.

در سال ۲۰۰۸، محققین سازمان ملل تخمین زده اند که حدود ۲و نیم میلیون نفر از ۱۲۷ کشور دنیا توسط قاچاقچیان به ۱۳۷ کشور منتقل شده اند. قیمت یک انسان در حال حاضر ۹۰ دلار در این بازار تحمین زده شده در حالیکه قیمت برده در قرن ۱۸ در امریکا به قیمت امروز ۴۰ هزار دلار بوده!

نکته مهم اینست که قاچاق غیر اختیاری انسانها را ما از قاچاق “اختیاری” هم تمایز بدهیم و هم وجوه مشترک  آنرا متوجه شویم. انسانها بخاطر فرار از شرایط زندگی گاها داوطلبانه تقاضای قاچاق شدن می کنند اما آیا این “داوطلبانه بودن واقعیست یا از روی ناچاری و استیصال است؟ اگر انسانها ارگانهای بدن خود را می فروشند یا رحم خود را کرایه می دهند یا جنین خود را در بدنشان می فروشند، آیا این را واقعا داوطلبانه انجام می دهند؟

محکومین به قاچاق انسان عموما اختیار خود را  از دست می دهند و بطور اجبار مثل سایر کالاها جابجا می شوند کشته می شوند و مورد استثمار قرار می گیرند  و به انواع بیماری فیزیکی و روانی مبتلا می شوند.زندگیشان تباه می شود.

 

برخی از اشکال قاچاق انسان عبارتند از:

 

بردگی در مقابل قرض:

شایع ترین شکل قاچاق غیر “داوطلبانه انسان” اینست که فرد مجبور شود برای دادن بدهی خود به بیگاری کشیده شود در محل دیگر. بواقع بعنوان برده در دوره معین در اختیار فرد یا موسسه قرار می گیرند تا “بدهی” خود را بدهند.طبعا مقداری که از طریق پرداخت می کنند بسیار بیش از مقدارست که قرض گرفته اند.

 

کار اجباری:

اینجا فرد را با ترس مجبور می کنند که کار کند . آزادی این افراد محدود است. مردها که مهارت خاص ندارند معمولا طعمه این نوع از استثمار انسانی می شوند. سازمان بین المللی کار تخمین زده که این نوع کار اجباری سالانه ۳۱ بیلیون دلار به جسی صاحیان سرمایه می ریزد.کارگران اجباری در مزارع تولید قهوه، کاکائو، در معادن طلا و در کارخانه های تولید لباس کار می کنند.

:کار کودکان:

کار کودکان ذاتا بخشی از برده داری مدرن محسوب می شود. چرا که قرارداد کار شامل کودک نمی شود.در حال حاضر حدود ۱۶۸ میلیون کودک تحت استثمار نظام سرمایه داری هستند. خصوصا در قاره آسیا، امریکای جنوبی و افریقا.

قاچاق کودکان:

کودکان را به دلایل مختلف قاچاق می کنند. از جمله استفاده انها در صنعت  سکس بین المللی یا بکارگیری آنها در اردوگاههای کار اجباری که بردگی واقعیست. گاها از کودکان بعنوان سرباز در جنگها استفاده می شود یا حتی آنها را با فشار برای “قهرمانی در ورزشها” استفاده می کنند.معمولا کودکانی که در بستر فقر والدین بدنیا می آیند طعمه این تجارت کثیف می شوند.

شکل دیگر قاچاق کودکان ، انتقال آنهاست برای “فرزند خواندگی” توسط زنها و مردهائی عموما در کشورهای متروپل که توسط آزانسهای قاچاق کودک انجام می شود. نمونه اش موارد ثبت شده بین هند و چین و اروپا و امریکاست.

تجارت سکس:

تجارت سکس بنا به آمار حدود ۴ و نیم میلیون انسان را در بند کرده است. عموما زنها موضوع این تجارت هستند. قوانین دو برخورد در این زمینه دارند.برخی روی “داوطلبانه بودن” تمایز قائل می شوند و برخی اساسا این مفهوم “داوطلبانه بودن” را قبول ندارند و می گویند که هر فروش سکس اعم از اینکه در ظاهر داوطلبانه است، بواقع بردگی جنسی است.

گاها مهاچرانی که توسط قاچاقچیان منتقل می شوند مورد تجارت سکس هم قرار می گیرند و بدهی خود را مجبور می شوند با فروش بدن خود بپردازند. گاها زنها و کودکان فریب می خورند و به هدف انتقال به کشورهای دیگر مورد تجارت سکس هم قرار می گیرند. پاسپورتهاشان را قاجاقچیان می گیرند و آنها را بعنوان برده جنسی استفاده می کنند.

ازدواج اجباری:

لانواع مختلف ازدواج اجباری وجود دارد. اخیرا زنها را در بازار برده داری سرمایه داری می فروشند. از جمله کودکان را به مردهای ثروتمند کشورهای دیگر برای ازدواج می فروشند. بجز سوء استفاده جنسی از این زنها و کودکان ، انها را بعنوان برده خانگی استفاده می کنند.

تجارت ارگانهای انسانها:

امروزه قاچاق ارگانهای انسان در اشکال مختلف شایع شده.انواع “داوطلبانه” و اجباری این پدیده زشت مشاهده می شود.انسانهائی بی خانمان، مهاجرین فقیر، مردم حاشیه کشیده شده از جمله مهمترین “اعطا کنندگان” ارگانها محسوب می شوند. امروزه قاچاق ارگانها از سود آورترین جرائم جهانی محسوب می شود.بخاطر شیوع انواع بیماریهای مزمن خصوصا کلیه، قظعات چشم، کبد، قلب و ..جنین ،  موضوع اینگونه تجارتهای زشت و ضد انسانی است.

دلایل قاچاق انسان:

نهادهای بین المللی وابسته به نظم سرمایه داری هم پذیرفته اند که بحرات تجارت انسان نتیجه مستقیم گسترش فقر و نابرابری و تبعیض در سطح بین المللی است.این دیگر ادعای کمونیستها نیست!آمار نشان می دهد که طی ۳ دهه گذشته ، با بالا گرفتن بحران سرمایه داری و سیاست “خصوصی سازی و موج بیکارسازیها ، سرمایه داری دارد با نابود کردن زندگی اکثریت جامعه خودش را “ترمیم و بازسازی” می کند. پدیده حاشیه زدگی و فقر رو به گسترش ، انسانها را به استیصال می کشد و بعضا چاره ای جز فروش خود و ارگانهاشان نمی بینند.خودکشی ، افسردگیها و اعتیادها رو به گسترش، تن فروشی ، گرایش به افکار ارتجاعی مذهبی ، همه از انواع دیگر گرایشات رفتاریست در مقابل بی افقی و استیصال انسان.

مبارزه با این عوارض نمی تواند جدا باشد از افشای عامل اصلی اینها و سازماندهی انسانیت برای پایان دوران بردگی سرمایه داری.

منابع دیگر:

(۱)منابعی در مورد قاچاق انسان

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_trafficking

(۲)بررسی قاچاق انسان در ایران:

http://www.tabnak.ir/fa/news/158474/بررسی-وضع-قاچاق-انسان-در-ایران

(۳)خرید و فروش اعضای بدن و بازار سیاه

http://www.aftabir.com/articles/view/health_therapy/medical_science/c13c1265030493_organ_trafficking_p1.php/%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%b6%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%af%d9%86-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d9%87

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)