تاریخ اختلاس و دزدی در جمهوری اسلامی، همزاد با این رژیم قاتل و ضد بشر و رهبران و بنیانگذران آن است کە زندگی انگلی را از حجرەهای طلبگی و حوزەهای جهل و خرافه کە اسم بی مسمای “حوزە علمیه” را بر آن گذاشتەاند شروع می شود. این رژیم و روسای آن، در دورەهای مختلف اقتدارداری تا کنون کە دولت یازدهم و “تدبیر و امید” به آن گفتە می شود ، اکندە از فساد،رشوە، دزدی و اختلاس های کلان بودە است.
سایت رادیو فرانسە (ار اف ای ) به نقل از مهدی موسوی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نوشتە است “که ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از یک پروندۀ فساد ۸۰ میلیارد تومانی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور پرده برداشت. اما به دلیل ناچیز دانستن مبلغ فساد بررسی آن را از دستور کار خارج کرد.”
این اولین بار نیست کە در حکومت اسلامی پردە از اختلاس های مالی سران و دست اندرکاران رژیم ، آقازادەها و همکاران آنان در دستبرد به دستمزدها و سفرە خالی مردم یا به قول خودشان “بیت المال” تودەهای ستمدیدە و زجرکشیدە ایران کە به زبان اسلامی آنان را”مستضعف” خطاب می کنند برداشتە می شود. دزدیهای کلآ و آشکار در حکومت “عدل علی”، نه تنها رکورد رژیم فاسد سلطنتی سابق را شکست، بلکه بسیاری از دولت های فاسد منطقە و جهان را نیز پشت سر گذآشتە و حکومت اسلامی در ردە بالاترین دولت های فاسد جهان است . فساد در رژیم اسلامی آنچنان وسیع و همه گیر شدە کە لابلای نشریات و روزنامه های داخل کشور، روزانه با آمار و ارقام جدید آراستە و مردم عادی، قصەها و جوک های تمسخرآمیزی برای آنان ساختە و ورد زبان همه و عامه گیر است. بخشی از آمار و ارقام منتشرشدە و سخنان مسئولین و اقتصاد دانان داخل کشور را با هم مرور کنیم.
رادیو فرانسە به نقل از نشریات و سایت های داخل ایران از قول “علی شمس اردکانی”، بنیانگذار منطقۀ آزاد قشم و نخستین مدیر عامل این جزیره مینویسد که “قاچاق سوخت را مهمترین عامل فساد و ساز و کار قاچاق کالا در ایران بیان کردە است و در ادامه میگوید سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق سوخت و ۲۰ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور صورت می پذیرد و حجم این دو قاچاق به اندازه ای است که عملاً هر منطقه ای از ایران در کنترل یک باند قاچاق قرار گرفته است”. علی شمس اردکانی افزوده است که “قاچاق به یک حرفۀ ملی” در ایران تبدیل شده و عمدۀ قاچاق کشور مربوط به قاچاق گازوئیل است . برای نمونه از آنجا که قیمت گازوئیل در ایران ۵۰۰ تومان و در ترکیه ۶۰۰۰ تومان است قاچاقچیان به مدت چند سال و با تبانی استاندار اردبیل روزانه ۳۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق به ترکیه می فرستادند و درآمدی معادل ۳۰۰ هزار دلار در روز یعنی بیش از یک میلیارد دلار در سال به دست می آوردند.”
به نوشتە “ایرنا – خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ” و به گفتە یک اقتصاددان ” ۴۰ درصد اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معاف است و فشار مالیات تنها بر دوش ۳۰ درصد اقتصاد ایران سنگینی می کند.”
به نوشتە همین خبرگزاری و به نقل از “سعید لیلاز” اقتصاددان، “فرار مالیاتی ناشی از واردات کالای قاچاق در ایران حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال و معادل ۲۵ درصد کل درآمد مالیاتی دولت است”.
به گفتە “علی فاضلی” ، رییس اتاق اصناف ایران، “۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا از پرداخت مالیات به دولت فرار می کند.”
اگر از جزئیات اختلاس در دو دولت “سازندگی” هاشمی رفسنجانی و دولت “اصلاحات” محمد خاتمی بگذریم و به دولت “پاک ” و “مستضعف پناه” محمود احمدی نژاد کە در “هالە نور”غرق و اطرافیان خود و “دولت خدمتگزار” را نمی دید، نگاهی بیندازیم، از معاون اول ایشان “محمدرضا رحیمی” عنصر فاسدی کە به حکم احمدی نژاد، ریاست” ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی” را نیز بر عهده داشت و هم اکنون به جرم فساد و دزدی مالی در زندان است، و ” حمید بقایی ” معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، مشاور رییس جمهور، رییس سازمان میراث فرهنگی و دبیر شورای عالی منطقه آزاد به دلیل اختلاس و دزدی راهی زندان شدند، بالاترین مقامات این دولت غرق در اختلاس و فساد اقتصادی بودند. به نوشتە “سایت خلیج” جدا از معاون اول و مشاور رییس جمهور دولت نهم و دهم افراد دیگری از جمله ” مه آفرید خسروی، بابک زنجانی، علی اکبر جوانفکر، بهمن شریف زاده، عبدالرضا داوری، محمد رویانیان، مسعود زریبافان، آزاده اردکانی و علیرضا عامری” نیز از دیگر افراد نزدیک به احمدی نژاد و یا دولتش بودند که پایشان به دادگاه و بعضا زندان کشیده شد.
فساد ٣٢ میلیاردی در وزارت علوم کە در دوران احمدی نژاد صورت‌گرفت ، متعلق به ۴,۵ میلیون دانشجویی بود کە از سفرە خالی خانوادەهایشان هزینه تحصیل را پرداخت کردە بودند کە از گزند مافیای قدرت مصون نماندند.
سایت “آتی نیوز” اسامی برخی از مختلسین و میزان اختلاس آنها را منتشر کردە است کە خلاصەای از آن به قرار زیر است.
١- فاضل خداداد مختلاس ١٢٣ میلیارد تومان بانک صادرات . خداداد اولین مختلس اقتصاد ایران است که به پای چوبه دار رفت.وی به همراه مرتضی در دهه ٧٠ متهم به اختلاس ١٢٣ میلیارد تومانی از بانک صادرات شدند. گفته می شد که فاضل خداداد توانسته بود با چک تضامنی به مبلغ ١۵٠ میلیون تومان از بانک صادرات وام کلان بگیرد و بعد از دوست شدن با مرتضی از بانک صادرات اختلاس کنند.
٢- غلامحسین کرباسچی شهردار تهران ،معروف ترین شخصیت تبرئه شده از اختلاس در اواسط دهه ٧٠ است که در تاریخ ١۵/١/٧٧ به اتهام اختلاس بازداشت شد.
اختلاس مبلغ ۶٠٠/٢میلیارد ریال به نفع کارگزاران سازندگی، اختلاس مبلغ ٢۵٠ میلیون ریال به نفع آقایان تاجران و تقوی منش، اختلاس مبلغ ٧٠ میلیون ریال به نفع شخصی،اختلاس مبلغ ٩٠ هزار دلار آمریکایی به نفع نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحدومبلغ ۵٠٠ میلیون ریال به نفع تعدادی از مدیران وزارت کشور و به نفع شخصی،اختلاس مبلغ ۶٠٠میلیون ریال به نفع آقای عظیمی نیا- صفی نیا و تضییع اموال و تصرفات غیر مجاز و غیر قانونی در وجوه شهرداری به مبلغ،٣۵ میلیارد و ٩١١ میلیون ۴٨١هزارریال، توسط ایشان صورت گرفت.
٣- شهرام جزایری،مختلس دستفروش دهه هشتاد.این مختلس معروف که فعالیت خود را از دستفروشی شروع کرده بود در سال ٨١ و در سن ٢٩ سالگی به اتهام اختلاس دستگیر شد. ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد اعلام کرد. تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم است. در جریان این اختلاس ها بود که مشخص شد بسیاری از چهره های سیاسی و آقازاده ها از جزایری رشوه گرفته اند. شهرام جزایری در دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید.
۴- عباس کوتول و ماجرای فرودگاه پیام:
این فرد که در جریان اختلاس فرودگاه پیام متهم شد،فعالیت تجاری خود را از سیگارفروشی شروع کرد. پرونده وی هم زمان با جریان استات اویل در رسانه ها مطرح وجنجال ساز شد. وی در سال ٨١ اقدام به تشکیل و هدایت باندی از کارکنان گمرک و فرودگاه کرد که با کوتاهترین زمان بتواند کالاهای قاچاق خود را از گمرکات مختلف بویژه گمرک فرودگاه پیام ترخیص و در سطح شهر توزیع کند.
۵- کارمند ساده ، سلطان شکر ایران : سلطان شکر ایران،«محمدرضا» که گفته می شود خانواده اش در زندگی اشرافی به سر می برند،همان سلطان شکر ایران است. وی که تنها مختلسی است که در زندان نیست و در خارج از زندان در تلاش برای پرداخت دیون خود است،با همکاری یک مدیر توانمند، کارخانه های قند و شکر را با چک های مدت دار خریداری و از سهمیه کارخانه ها برای واردات شکر استفاده می کردند و چک های خود را پاس نمی کردند که سرانجام در نتیجه وصول نشدن چک ها کارشان به دادگاه می کشد. به گفته یکی از نمایندگان مجلس، سلطان شکر ایران با دریافت میلیاردها تومان تسهیلات بانکی از محل وام‌های بحران که سود چهاردرصد دارد یا اصلا هیچ سودی به آن تعلق نمی‌گیرد، بسیاری از کارخانه‌های شکر را خریده است.
۶- ناشناس ترین مختلس و بزرگ ترین اختلاس در ٣٠ سال اخیر. هیچ نامی از بزرگترین مختلس در ٣٠ سال اخیر منتشر نشده است.مسئولان به انتشار اسم مخفف او یعنی الف.خ، مدیر عامل بانک آریا بسنده می کنند و هنوز تصویری از این فرد در رسانه ها منتشر نشده است.این فرد توانست رکورد اختلاس در ٣٠ سال اخیر را بزند.
الف.خ، از چهره های مرتبط با یکی از مقامات ارشد دولتی و پرونده بیمه ایران که صاحب دهها شرکت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است، با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانک صادرات می کرده است.
این فرد با تبانی و نفوذ با رییس شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد، اقدام به صدور ال. سی های جعلی به مبالغ دهها میلیارد تومانی می کرده است.درنهایت مبالغ ال سی های مذکور به بیش از ٢ میلیارد و ٧٠٠ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد.
آنچە بیان شد تنها گوشە بسیار ناچیزی از دزدی و اختلاس های افشا شدە از مسئولین و باندهای مافیایی جمهوری اسلامی حاکم بر ایران است کە گاهآ به دلایل جنگ های جناحی و گروهی بر سر چگونگی استثمار و چپاول بیشتر سفرە بی رونق مردم زجردیدە ایران به صفحات روزنامە ها کشیدە شدە است و جامعە از آن مطلع شدە است. هنوز هیچ کسی به درستی از ثروت نجومی خامنەای، رفسنجانی ، عباس واعظ طبسی و دەها آیت اللە و حجت السلام و روزەخان و روسای لشکری و کشوری و همچنین نهادهای مافیایی و هزارسر امثال بنیاد مستضعفین، سپاس پاسداران کە گفتە می شود ۵٠ درصد اقتصاد ایران را در کنترل دارد،بنیاد تعاون ناجا و دەها نهاد و بنیاد دیگر اطلاعی ندارد. دخالت سپاه پاسداران در هماهنگی با “بیت رهبری” در اقتصاد ایران ، از دزدی ، رشوە خواری و اختلاس آن چنان مشهود ، برجستە و همەگیر است کە محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت در یک سخنرانی از سپاه پاسدارن بعنوان ” برادران قاچاقچی سپاه” نامبرد. همچنین حسن روحانی رییس جمهور فعلی در یک سخنرانی اظهار داشت ” اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند.” این سخنان از زبان کسانی ابراز می شود کە خود از عالیترین مقامات رژیمی هستند کە دستشان تا مرفق به خون دەها و صدها هزار نفر از مردم ایران و منطقە الودە است و خود هم سهیم در این فساد و هم عامل و بانی آن هستند.
این آمارو ارقام نشان می دهد کە اقتصاد ایران تنها به دلیل محاصرە اقتصادی ناشی از برنامە هستەای دچار بحران و رکود است ، بلکه مافیای حاکم و دزد نیز در تعمیق این بحران و ورشکستگی اقتصاد این کشور سهم ویژەای داشتە است. لذا با حل بحران هستەای و آزاد شدن سرمایەهای بلوکە شدە ایران در بانک های خارجی ،قابل پیش بینی است کە بخش بسیار ناچیزی از این سرمایەها، صرف بهبود چرخەهای از کار افتادە اقتصاد شود و بخش عمدە آن مابین مافیای حاکم ، باندهای صاحب نفوذ و دارای قدرت از نوع “بیت رهبری،سپاه پاسداران، بسیج، خانوادەهای پرنفوذ از نوع لاریجانی ها ، رفسنجانی ها ” رفیق دوست ها” و دیگران تقسیم می گردد و چیزی عاید “ملت مسلمان و شهیدپرور” یا تودەهای ستمدیدە و زجرکشیدە ایران نخواهد شد.
اگرچە نظام ظالمانه و سرکوبگر سرمایەداری عامل و مصبب فساد، رشوه، دزدی و دەهها ستم و چپاول اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی دیگر است ، اما رژیم جمهوری اسلامی با اتکا به مذهب و عوامفریبی در تحمیق تودەها کە ادعای “پاکی” می نماید، از فاسدترین رژیم های امروز جهان سرمایەداری است. یکی از عوامل فقر و فلاکت روز افزون بر گردە و زندگی اکثریت جامعە ایران کە کارگران و ستمدیدەگان اکثریت عظیم آنرا تشکیل می دهند و بیشتر از ۵٠درصد مردم ایران زیر خط فقر زندگی میکنند، فساد و اختلاس های روزانه و جوابگو نبودن سران و رهبران رژیم مذهبی ولایت فقیە در مقابل تودەهای مردم است. پایان دادن بە وضع فلاکتبار زندگی مردم، کشیدن نفس آزاد و رهایی از چنگال جنگ، بحران اقتصادی و مافیایی حاکم در جمهوری اسلامی،در گرو مبارزە اگاهانه، سازمانیافتە و متحدانه مردم ایران جهت به گور سپردن این رژیم در فساد و اختلاس خود است.
١٠ سپتامبر ٢٠١۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)