در شماره  پانزدهم آلترناتیو می­خوانید:

 · سرمقاله آلترناتیو

· سمیر امین هشتاد ساله

· کدام بهار عرب؟

· یونان؛ خروج از اروپا؟

· میر (جنبش چپ انقلابی شیلی)؛ یک الگوی راهبردی

· مارکسیزم و دموکراسی

· گئورگ لوکاچ؛ مارکسیسمی از فاعلیت انقلابی

· نشر بیدار منتشر کرد: ۱۲ جلد کتاب درباره ی سوسیالیسم

· تاریخ آلترناتیو: آرام اما خروشان

· ستم ملی در ایران و آلترناتیو کمونیستی

· کار بیگانه شده  

شماره پانزدهم نشریه آلترناتیو

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com