روز یکشنبه این هفته روحانی رئیس دولت تدبیر و اعتدال ورئیس دولت اعدامهای روزانه به همراه هیئت دولت به سنندج سفر میکند.این سومین سفر مقام های جمهوری اسلامی در ماههای گذشته به کردستان است .او می خواهد برای مردم سنندج سخنرانی و عوامفریبی کند. جدا از مزدوران وکار به دستان رژیم بیشترازهرکس و ناکسی جبهه اصلاح طلبان کردجار وجنجال راه انداخته اندو تلاش میکنند که سفر روحانی به کردستان را بزرگ نمائئ کنند و این سفر را با اهمیت جلو دهند تا برای جبهه مفلوک شده وبی اعتبارشان وجهه ای کسب کنندوزمینه استقبال از روحانی را ایجاد کنند.مسئولین وکار به دستان رژیم در سنندج اعلام کرده اند که سفر روحانی به کردستان در پی وعده های انتخاباتی و با هدف رویکردهای اقتصادی صورت می گیرد.اماهمه اینها عوام فریبی است . لااقل نزد مردم کردستان این پروپاگاندها شناخته شده و کوچکترین اعتباری ندارند.مردم کردستان حق دارند که نه به سفر روحانی و نه هیچ یک از سران رژیم اسلامی روی خوش نشان دهند. بارها سران رژیم اسلامی در طول سالهای گذشته به کردستان سفر کرده وجزوعده و وعیدهای پوچ وتوخالی چیزی را تحویل مردم نداده و نفعی به حال مردم نداشته اند.
سفرروحانی به سنندج در پی توافق هسته ای خالی از فایده نیست.روحانی در این سفرمیخواهد شکست و عقب نشینی جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی در مقابل امریکا و غرب را با پیروزی سه بر دو به نفع ایران به افکار عمومی مردم کردستان بفروشد و از آن وجهه واعتباری برای حکومت امید و اعتدال کسب کند.علاوه بر این انتخابات مجلس اسلامی که در زمستان امسال بر گزار می شود یکی دیگر از اهداف ناگفته روحانی در این سفرو جذب نیروواعتباردادن به انتخابات نزد افکار عمومی کردستان است که این مسئله دوم را نیز مردم کردستان بارهادر دولتهای قبلی تجربه کرده وبا آن آشنا و بی اعتبار است.
تاریخ عمر جمهوری اسلامی و جنایاتی که در حق مردم ستم دیده کردستان مرتکب شده است به اندازه کافی سیاه و هیجوقت از منظرمردم مبارزکزدستان ازجمله سنندج قابل گذشت و چشم پوشی نیست. سرکوبگری ، اعدامهای دسته جمعی، تبعیدو دربدری خانواده مبارزین شهر سنندج،کوچهای اجباری و صدها جنایت دیگری که جمهوری اسلامی دراوایل قدرت گیری خود در سنندج وبقیه شهرهای دیگر کردستان مرتکب شده است از حافظه تاریخی مردم این جامعه پاک نخواهد شد .ننگ بزرگی بر پیشانی این رژیم و زخم بزرگی بر بدنه این جامعه ایجاد کرده که نه سفر روحانی و نه هیچ کدام از دیگر سران رژیم تا به امروز نمی تواند زره ای از آن را التیام به بخشد . تلاش نوکر صفتانه وعوامفریبانه جبهه اصلاح طلبان و بقیه جیره خواران رژِیم نیز نمی تواند چهره جنایتکارانه این رژیم را رفوواصلاح کنند و ان را از ذهن مردم پاک کنند. مردم کردستان از جمله سنندج با روحانی و بدون روحانی و نه دیروز و نه امروز کوچکترین اعتباری برای این رژیم قائل نبوده و نیستد. سفر روحانی برای بالابردن روحیه اصلاح طلبان حکومتی ومزدوران این شهر شاید حاصلی داشته باشد، امابرای مردم سنندج دولت روحانی و دولتهای قبلی در چهارچوب همین رژیم عمل کرده و تفاوتی برای مردم کردستان ندارد. این سفر نیز در لیست سفرهای قبلی به فراموشی سپرده خواهد شد .این رژِیم بر دریایی ازخشم و انزجازمردمی نشسته است .اگر زور واختناق وسرکوب و وحشیگری برای یک روزازجامعه کردستان رخت بر بندد این رژیم را باسر بهزیر خواهند کشید.
چرا چون هنور بعد از سی و پنج سال ازعمر ننگین این رژیم فقر وبیکاری در این جامعه بیداد می کند. به گفته معاون استاندارکردستان بیکاری به مرز بحران رسیده است.هنوز هزاران نفراز مردم این جامعه از بیکاری به کول بری در نقاط مرزی پناه برده وبه جز دستگیری و رشفه اوباشان اسلامی برای تهیه لقمه نانی روزانه زندگی خود را به خطر می اندازند. هنوزاز برکت حاکمیت این رژیم روزانه جوانان زن و مرد این جامعه بر اثرفشارو تگناهای اجتماعی ،آزارو تبعیضات جنسی ،فقر و فلاکت ونابرابری های اقتصادی دست به خود کشی و به زندگی خود پایان می دهند.هنوزجوانان توسط دولت تدبیر و اعتدال روحانی به بهانه های واهی اعدام می شوند.دهها کارگر و فعالین این عرصه و فعالین مدنی توسط اطلاعات و نیرو های سرکوبگر رژیم دستگیرو زندانی و مورد شکنجه و آزارجسمی و روحی قرار میگیرند.معلمین در اعتراض به بی حقوقی خود مورد بی حرمتی، دستگیر و زندانی می شوند.کردستان تماما به یک پادگان نظامی تبدیل شده است. آیا روحانی در برایراین همه سختی و مرارت وناملایمتی ها که در طول سالیان متمادی در دولتهای قبلی بطورسیستماتیک به مردم کردستان تحمیل شده و در دولت ایشان بمراتب بیشتر و چشم اندازی در کاهش آن نیزوجود ندارد جز عوامفریبی چیزی برای گفتن دارد.
برای اکثریت مردم محروم کردستان چه قبل ازتحریم و چه بعد ازآن جز فقر وفلاکت و سرکوب خیری از این رژیم ندیده و نخواهند دید.برای مردم مبارز کردستان از جمله سنندج رژیم جمهوری اسلامی با امید و اعتدال نیز همانی است که دولتهای قبلی بودند و وجود آنها فرقی به حال مردم نمی کند . تا آنجایی که به منفعت وآینده کارگران و مردم محروم کردستان مربوط است دستورکار و آرزوی همیشگی آنها سرنگونی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی است . مردم مبارزسنندج این بارنیزبه هرشیوه ممکن تلاش خواهندکرد رژیم و سران عوامفریب آن از جملهروحانی را هر چه بییشتر افشا وبی اعتبار کنند.

سعید یگانه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)