طی این مدت مذاکرات هسته ای به #پیشرفت فکر می کنم. کلمات ساخته ذهن انسانند، خروجی تفکر کلمه است، دارم به این نتیجه می رسم که در ادبیات معاصر حکومت معنای کلمات مقلوب شده. هر کلمه ای بار معنایی دارد مخصوصا در علوم انسانی. وقتی برای کلمه پیشرفت بخواهیم نمونه عینی در جامعه پیدا کنیم با تضادهای بیشمار مواجه می‌شویم. برای نمونه از اتوبان تهران کرج رد میشدم گفتم مگه این اتوبان شاهراه غرب پایتخت نیست؟ یا به عبارتی مگر تهران قلب #ایران نیست؟ آخر زیبنده پایتخت کشوری پیشرفته نیست که ادعای پیشرفتش گوش عالم را کر کرده ولی از ساختن اتوبانی که آسفالت درست درمون داشته باشد عاجز است؟ شما در این مسیر ده متر راه صاف نمی بینید،با این حال به دنبال انرژی هسته ای هستیدکه نگهداریش ده برابر خطرناک تر از نگهداری آسفالت اتوبان تهران کرج است. چرا آسفالت های خیابان ها زود خراب می شوند در حالیکه کشور سرشار از نفت و قیر است؟ چرا زیرسازی درست نیست؟ چرا در فاصله زمانی کوتاه تمام هزینه ها تباه می شوند؟ چرا حواسمان به منافعمان نیست یعنی کم فروشی چرا باب روز هست؟ جواب روشن است که وقتی کار دست افراد شایسته نباشد کارها طبق اصول انجام نشود مابه دیدن پیشرفت نه، بلکه #پسرفت عادت می کنیم،خودمان را به ندیدن میزنیم. یکی از استادای دوره لیسانسم خیلی خوب توجیه ام کرد با این جمله که “در کشورهای جهان سوم مشکلات به حکومت ربط پیدا میکنه” اگر حکومت به عنوان مثال در همین قضیه آسفالت خیابان درست عمل می کرد یعنی نظارتش درست به معنای واقعی کلمه بود ما شاهد خرابی راه هایمان نبودیم اگر سازنده های معتبر و طبق اصول ساخته بودن الان من بجای ناله به موضوع دیگری فکر می کردم.به این نتیجه می رسم که کلمات خالی از معنا شده اند یعنی نظارت دیگر نظارت واقعی نیست که با یک پروژه معیوب طرفیم حتی به اتوبان تهران-کرج نمی شود اتوبان گفت چون اتوبان صاف است و بدون چاله .ما کلمات را خالی از معنی کردیم، یه تشریفات اسمی است که برای رسانه های تبلیغاتی شان خوراک درست کنند. سالها پیش یک عزیزی از اعضای شورای شهر که با شهردار وقت بخاطر همین کم فروشی ها درگیر بود مثلا می گفت این جدول های کنار بلوار که هزینه می کنید باید طبق استاندارد ساخته شود تا زود خراب نشود شما دارید ظاهر خوشگل کوتاه مدتی درست می کنید که هزینه نگهداری سرسام آورش در آینده کمر مالیات دهندگان که بیشتر از طبقه متوسط و کارگر هستند رو خواهد شکوند. تفکر کسانی که به معانی درست و انجام صحیح می اندیشند در حال پاک شدن از اذهان جامعه است.
بله ما در ایران با پدیده های نوظهوری مواجهیم که ظاهری زیبا و درونی متلاشی دارد مثل معانی جدید و مدرنی مثل اتوبان که در ابر شهرها هست که پدیده ای مدرن محسوب میشود ولی ازوقتی از آن عبور می کنی از تکانهای ماشین …..
این خدمات حکومت به مردمی که هی به گوششان خوانده میشود ما کشور پیشرفته ای هستیم با نقض های عینی همراه است. وقتی بعد از انقلاب صنعتی در اروپا ابزار مدرن وارد کشور شد ما نتوانستیم آن ها را خوب ترجمه کنیم یا بفهمیم .
در حالیکه #توسعه با پیشرفت الفت معنایی پیدا کرده،ما هنوز سر معنای صحیح اختلاف داریم البته این مشکل جدیدی نیست که ما حتی فلاسفه یونان را نتوانستیم درست بفهمیم و ترجمه کنیم .
کلمات خارجی در گفتار ما فراوان اند ولی مابه ازای معنای واقعی آن کلمه با دریافت ذهن ما توفیر فراوان دارد. امروز رسانه های کشور پیشرفته ایران نتوانستند توییت وزیر امورخارجشون رو درست معنی کنند.
من از چه حرف میزنم ؟!!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)