نسرین ستوده وکیل در بند وارد ۴۴ روز اعتاصاب غذای خود شده است. او در این مدتها بارها به بهداری زندان اوین منتقل شده و حال عمومی او وخیم گزارش شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)