رادیو رنگین کمان هر شب ساعت یازده از طریق ماهواره هاتبرد شنیده می شود. این برنامه ها دو بار در هفته، دوشنبه ها و جمعه ها، از طریق موج کوتاه رادیویی ۴۱ متر فرکانس ۷۵۵۰ کیلوهرتز هم شنیده می شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)