اسماعیل عبدی

اسماعیل عبدی که برای پیگیری علت ممنوع الخروج بودنش شنبه ۶ تیرماه به دادسرای اوین مراجعه کرده بود پس از ساعت ها بازجویی بازداشت شد.
بیش از ۷۰ نفر یاران همراهی که در مقابل اوین منتظر بازگشت ایشان بودند تحصن کردند.

811731108_93719

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)