آقا ! ما رفتیم
لابد می پرسید کجا ؟
خدمت تان عرض کنیم ما تصمیم گرفته ایم دار و ندارمان را بفروشیم برویم جایی گم و گور بشویم .بقول معروف: مدینه باد به اهل مدینه ارزانی .
آقا ! دانشمندان میگویند هر بیست و شش میلیون سال یکبار تمامی جانداران کره زمین بطور دستجمعی میمیرند . گناه این کشت و کشتار را هم گذاشته اند گردن سیاره ای بنام « سیاره نهم » که گویا در منظومه شمسی به گشت و گذار مشغول است .
این جناب سیاره نهم که ده برابر کره زمین وزن شان است تنها هنرشان این است که رگباری از شهاب های کشنده تولید میفرمایند و باعث مرگ دستجمعی جانداران – از جمله ما آدمیان بیگناه !!! -می‌شوند .
حالا چرا این سیاره نهم چنین مسئولیت خطیری را بر دوش مبارک شان گرفته اند و باعث بد نامی خودشان و تبرئه ما آدمیان بیگناه شده اند ما بی خبریم .
آقا ! ما اصولا آدم بد شانسی هستیم . ابدا یک جو‌شانس نداریم . از زور ناچاری به یابو میگوییم خانباجی . می ترسیم فردا پس فردا این جناب سیاره نهم دوره بیست و هفت میلیون ساله اش به پایان رسیده باشد و بخواهد ما را شهاب باران بفرماید . بهمین خاطر است میخواهیم جل و پلاس مان را جمع کنیم بزنیم به چاک جاده و این چهار روز آخر عمرمان را در غاری ، سوراخ سنبه ای ، جایی ، پنهان بشویم بلکه دست این عالیجناب سیاره نهم بما نرسد .
آخر هیچکس نیست به این سیاره نهم بفرماید که : جناب آقای سیاره نهم ! ما آدمیان که داریم به میمنت و مبارکی نسل بشر را از روی کره زمین منقطع میفرماییم ، شما دیگر چرا زحمت بیهوده میکشید ؟ حالا نمیتوانید چهار صباحی دندان روی جگر بگذارید تا ما آدمیان بیگناه تیشه به ریشه خودمان بزنیم و کره زمین را از لوث وجود خودمان پاک بفرماییم ؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)