میز گرد تلویزیون نوروز با مهرداد درویش پور ٬ بهزاد کریمی و بهرنگ زندی درباره نتایج انتخابات ترکیه و درس های آن برای اپوزیسیون ایران
در این میزگرد دیدگاه های  درباره ضرورت همگرایی سراسری بر پایه ضد تبعیض یا واگرایی اتنیکی و جدایی طلبی؛ مشارکت در اشکال گوناگون فرایندهای تحول یا کنارگیری از آن؛ تاکید بر مبارزه مسالمت آمیز یا استفاده از مبارزات قهر آمیز؛ رویکرد به جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی به جای تکیه بر قدرت های بیگانه؛ رویکرد مطالبه محور یا رویکردهای سلبی همچون  درس هایی از این انتخابات برای اپوزیسیون ایران و از جمله نیروهای کرد ایرانی برای عقب راندن استبداد دینی در ایران سخن گفته شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)