سرباز گمنام در انواع مختلف
این یک داستان واقعی ست
در هفته سربازان گمنام امام زمان(نیمه شعبان)به سرمی بریم.
برای دونستن داستان انواع سربازان گمنام،باید بدونیم اصلن چه جوری این اصطلاح باب شد و در طول زمان چگونه متکامل،و ریشه اش کجاس؟
قصه از اون روزی شروع شد که خمینی دردیدار با مردمی که به دیدارش رفته بودن(۱۰مرداد۱۳۶۰)گفت:
«…من به حسب تكليف شرعى به همه ملت عرض مى كنم كه هر منزلى اين دو سه تا منزلى كه در اطراف خانه خودش است نظربكندببيندچه جورمى گذرد درسرتاسرملت.وقتى مـمـكـلت مـال خـودشـمـاهـسـت ودارنـدبـرضـدمـمـلكـت شـمـاعـمـل مـی كـنـنـد خـودتان بايداين مسائل راحل بكنيدوننشينيد كه دولت بكند.دولت همچوقـدرتـى الان نـداردكه همه درسرتاسركشورعرض مى كنم اطلاعات داشته باشد.خودشـمـابـايـدجـمـعـيـت اطلاعاتى وگروه اطلاعاتى باشيد.خوب هرانسانى مى تواندكه بـفـهـمـدايـن مـنـزل هـمـسـايـه كـى هـا هـسـتـنـدوچـه مـى كـنـنـد،آن منزل آن طرفيش هم چه مى كند.اين دوسه تا منزلى كه اطراف است،آن شماراتحت نظربـگيردشما هم اوراتحت نظربگيريد. اگر ده روز،بيست روز،يك ماه اين كاربشودكه هـمـه مـردم تـوجه به اين داشته باشندكه اين همسايه من چه مى كند،توخانه همسايه من كى رفت وآمدمى كند،پيداكردن يك ردپائى ازاين منافقين ومنحرفين فورااطلاع بدهندبـه آن كـمـيـتـه نـزديـك،بـه آن كـلانـتـرى نـزديـك اطـلاع بـدهـنـدكـه يـك هـمـچـودرآن منزل هاست،اگراينطور بشود زودحل مى شود».
درست یادم نیست که آیا آیت الله منتظری قبل ازاین سخنرانی دردرسش مبانی ایدئولوژیک تشکیلات امنیتی و اطلاعاتی از نظر احگام اسلامی رو بیان کرد یابعدش؟اما خیلی سالها پیش مبانی اسلامی اون گفته شده بود.
«آیت الله منتظری»اون زمان نایبِ نایبِ امام زمان بود.
(درجمهوری اسلامی ایران هم نایب خاص داریم وهم نایب عام،نواب عامش زیاد است تاوقتی شاه ببخشه،اونها-که شاقلی اش باشن-نبخشن!)
قصه نایبان امام زمان هم مثل سربازان گمنامش خواندنی ست؛که به وقتش خواهیم نوشت.اماهمین قدربگویم که آقای منتظری،خودش هیچ مایل نبود که نایبِ نایبِ امام زمان بشه،زورکی نایبِ نایبش کردن و بعدهم باهزارمن سریش و وصله ناجور،سعی کردن این دادن روپس بگیرن وواسش هم یک قطارتوجیه ردیف کنن.
«منتظری»تنها آخوندی بودکه درجمهوری اسلامی–(اونهم آخوندی که خیلی خیلی مرید«خمینی»بود واو را دوست می داشت.وسهم زیادی هم در پیروزی انقلاب داشت)جلوی حکومت و مرادواستادش ایستادواز هرچه جنایت که به اسم«سربازگمنام»داشت انجام می شد،اعلان برائت کرد!
«منتظری» اطلاعات روازساواک شاه هم بدترتوصیف کردوگفت اینها روی ساواک رو هم سفید کرده ان.
او هم چنین وزیر اطلاعات رو ماشین امضایی بیش نمی دونست!
الان خود وزیر(سیدمحمودعلوی)در جمع فرمانداران ازدست اینهاشاکی شده و گفته:««برخی مجموعه ها که دستی در انتخابات دارند به دنبال جایگزینی برای من در وزارت اطلاعات هستند».که طبق روال معمول این خبر تکذیب شد؛وروابط عمومی وزارت اطلاعات،نقل قول منتسب به سید محمود علوی وزیر اطلاعات در برخی رسانه‌هامبنی بر«تلاش برخی‌ها برای تغییر وزیر اطلاعات» رو تکذیب کرد!
«واجا»همون«وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه ایرانه»که برخی به اون «ساواخ»(مترادف ساواک)هم میگن؛به معنی«سازمان اطلاعات وامنیت خمینی»
داشتم چی می گفتم؟
آهان یادم اومد؛آقای«منتظری»دردرس های حوزوی خودبه شاگردانش-که بعدا چندجلدکتاب به زبان عربی شدوشاگردانش هم اون رو به زبان فارسی ترجمه کردن،واسم کتابش هم شد:«مبانی فقهی حکومت اسلامی»-در جلدچارش، در موردچارت تشکیلاتی اطلاعات،بحث مفصلی داردکه حتمن برید بخونید،ایشون با انواع روایت فقهی و ادلّه اسلامی واخلاقی توضیح می ده که یه نهادامنیتی و اطلاعاتی در حکومت اسلامی بایس جه جوری باشه؛اونجاخوندم که:
«نکته مهم دیگر اینکه در گزینش و انتخاب و انتصاب افراد برای مشاغل تجسس و کسب اخبار،نباید معیار گزینش بیکار بودن آن افراد و شاغل بالفعل شان باشد،بلکه باید معیارملاک انتخاب آگاهی واهلیت وصلاحیت داشتن و واجد شرایط بودن آن اشخاص برای تصدی واشتغال در حین منصب هایی باشد.روی این اصل ممکن است اعضای دستگاه کسب اخبار حتی از میان کسانی که شغل هایی نیز دارند برگزیده شوند.مانند نمایندگان مجلس که نسبت به وضع موکلین خود آگاهی دارند،ائمه جمعه و جماعات وجماعت گویندگان و وعاظ اساتید،محصلین ،رانندگان،برخی ازکسبه،روسای قبایل و عشایر وامثال اینها…»
یه چیز دیگه هم،همین جا بد نیست که بگم واون اینه که:
چون اسم ساواک پهلوی رو بردم ،خوب است بدونید اون آخرای سلطنت و اوائل انقلاب هرکسی از کسی بدش می اومد،بهش می گفتن ساواکی!
حتی فک کنم یه کتابی هم از سوی حزب توده(اگه اشتباه نکرده باشم)چاپ شد که اسامی ۸۰۰۰ساواکی رو نوشته بود.
سرباز گمنام هم نام نوعی ساواکی های این دوره است که تعدادش متنوع و حتی پیچیده و راز و رمزدارتر و سفیدتر!!
سربازگمنام هم بانامش داریم هم بی نامش،مختص تنهاکشورما هم نیست؛ منتهااونها امام زمان ندارن.
«جاسوس»و«ستون پنجم»اسم عام وبین المللی سرباز گمنامه.اسم اخص و ویژه وروحانی ومعنوی والهی وماورای متافیزیکی اش همون«سرباز گمنام امام زمانه»که ابتدا خمینی نایب ایشون برسرزبانها انداخت!
ماهمچنین سربازان بانامی که نامور جهان هم هستند،داریم.اونهایی که جانانه درراه میهن جانفشانی کردند–که اخیرا۱۷۵پیکرپاک اینها باوجود سالیان زیادی که ازجنگ عراق وایران می گذره،به وطن آوردن-و برخی هم همچنان هنوز بی نام نشان وگمنام هستن؛اونهم بدلیل خودی وغیر خودی شدن شهدای جنگ! کسی نه اونهارامی شناسه ونه یادی ازشون می کنه!
اما این هفته ای که برای سربازان گمنام نامگذاری شده مخصوص کارکنان وزارت اطلاعاته که انواع اون را عرض می کنم:
کلن در میون سرباز گمنام هم کلاهی داریم هم غیر کلاهی!!
هم بومی داریم وهم غیر بومی!مثلن:کشمیری،هندی زاده!!
هم فرنگ رفته ودرس خونده و زندگی کرده تو آمریکا وبلادکفرداریم(مثل سعید امامی!وسردارمحمدجواد ظریف!)وهم زندان رفته دوره شاه(مثل اسدالله لاجوردی!!)
هم روحانی وآیت الله داریم(مثل محمدی دون پرور یاهمون محمدی نیک معروف به ری شهری!)وهم غیر روحانی؛که اینها اصلن گمنام اندر گمنامن!!
باید بگم مدیرانی از این دست،خیلی زیاده.مگر اینکه چی بشه،قتلی بش،یه آدم ربایی بشه،چیزی مثل جریان قتل های زنجیره ای بشه و تقش درآد،تا برخی گمنام ها از گمنامی بیرون بیان.خوب نیست آدم این همه سال گمنام بمونه.آدمیزاد دوست داره شناخته شه و واسش هورا بکشن!!
این جوری شد که برخی از این گمنام ها شدن وزیر،وکیل ومشاور و کارشناس کتاب وعتیقه و الخ…
ما حتی حیوانات گمنام هم داریم،نه اینکه منظورمون این است که دوپاهایی از جنس «کالانعام بل هم اضل»!؟!!
نه!
این حیوانات گمنام واقعاجزوچهارپایانن،نه دوپا و نه سه پا!!
حیواناتی مثل گربه و کلاغ،که تو بدنشون توسط دامپزشکان گمنام،وسیله های پیچیده استراق سمع کارمی گذارن تا واسه خودشون توشهر آزادانه بچرخن و مراکز متعددشنود هم رصدشون کنن…
به مرور زمان همراه با رشد تکنولوژی «سرباز گمنام»در اشکال وانواع متعددبه بازاراومد!
از«سیاهی لشگر» ساده گرفته تا پیچیده اش.
که بخشی از اونها را براتون توصیف می کنم:
آدم جمع کن!
مثل خانمی که برای مراسم های مختلف از ختنه سوران تا جشن تولد تا تبلیغات واسه ریاست جمهوی و قس علیهذا آدم جمع می کند.
که مارو یاد«زهرا»خانوم ابتدای انقلاب می اندازه که برای حمایت از«صادق قطب زاده»آدم وطومارجورمی کرد؛تاجایی که صادق قطب زاده،به«صادق طورمار زاده» معروف شد!
قسمتی از مصاحبه ای که با این خانوم شده-که خودش میگه فی سبیل الله وبر ای رضای خداوخلق خدا،این کارهارو میکنه ودستمزدی هم دریافت نمی کنه!!-روبخونید:
«شغل واقعی او تدارک دیدن و مهیا کردن افراد برای حضور در همایش‌ها و مراسم‌هاست.به نحوی که بنا به خواسته کارفرما او می‌تواند سالن یک همایش رادر ظرفیتی بین۵۰۰ تا ۱۰۰۰نفرپرکند.اوتوانایی دارد تا در طبقه‌بندی‌های مختلف سنی،تحصیلی وحتی جنسیتی میهمانان رافراهم کند.برای خود بانک اطلاعاتی مناسبی از افراد تهیه کرده و سامانه پیامکی دارد. می‌گوید این افراد به فراخور مراسم می‌توانندتشویق کنند،سوت و کف بزنند، ساکت وآرام باشند یا در برخی مباحث حضور فعال داشته باشند. شغل این زن ساماندهی و مدیریت این افراد است که در دوره برگزاری انتخابات کارش سکه می‌شود. او یکی از مهم‌ترین افراد برای گرم کردن میتینگ‌های سیاسی است.
او می گوید:«مزد این‌ها بایدزودداده شود.پول را پیش می‌گیریم تااگر اتفاقی افتاد مشکلی پیش نیاید».
دستمزد خود شما چقدر است؟
«من تاکنون پولی برای فعالیت‌هایی که داشته‌ام دریافت نکرده‌ام. البته بسته به اینکه مراسم درخصوص چه موضوعی باشند، مخاطبان‌ مختلفی را جمع می‌کنم.
این را شما تعیین می‌کنید که مخاطبان چگونه باشند.نخبه باشند یا معتاد باشند یا باسواد باشند.شما باید به دو شکل هزینه کنید.اول هزینه افرادو بعد هزینه اتوبوس ومینی بوس.من تنهاهزینه‌های استفاده ازخط تلفن وهزینه‌های شخصی را می‌گیرم…من این توانایی را دارم که از مناطق ۲۲گانه برای متقاضی مخاطب جمع کنم.به طورمثال درهرمحله‌ای باافرادفعال وتوانمندی درارتباط هستم که می‌توانند چنین جمعیت‌هایی را گردآوری کنند…هر نفر ۲۵ هزارتومان.
چرا این قدر گران؟چون جمع و جور کردن پیرمرد و پیرزن خیلی سخت‌تر از جوانان است.شمابایدهزینه پذیرایی وحمل ونقل راهم اضافه کنید…
شمابرای همه گونه مراسم آدم جمع می‌کنید؟
بله. از مراسم ختنه سوری تا جشن تولد.و…
حتی جشن تولد؟
بله. بعضی‌ها دوست دارند مراسم جشن تولد فرزندشان پرشکوه باشد. برای این مراسم ۵۰ بچه اجیر کردم. لباس خوب هم برایشان خریدم و شیک و تمیز بردمشان مراسم. حتی مادر بچه هم برای همه بچه‌ها هدیه خرید که بدهند به فرزندش. سال گذشته هم پسر حاج‌آقا «ا»…
شنیده‌ام کارسیاسی هم می‌کنید مثلادرانتخابات ریاست جمهوری سال گذشته افرادزیادی برای یکی ازنامزد‌هاجمع کردید.درست می‌گویم؟
بله درست است.اما اسم این کار،فعالیت سیاسی نیست.مثلابه آن‌ها می‌گویم که این نمایندگان مجلس. این‌ها را حمایت کنید.در ازای آن هم طبیعتاً تماس‌ها و هزینه‌های تلفن‌های همراه هزینه‌بر است و پرداختش با متقاضی است.در این مواقع که انتخابات مجلس است،کسی که حضورمی‌یابدطبیعتاًبه دنبال خواسته‌ای است.حال یامادی یامعنوی.درابتدا نمی‌توان بدون هزینه ازآن‌ها در خواست شرکت در این برنامه‌ها را داشت.به هر ترتیب بنده تحصیلاتم روابط عمومی است و تلاش می‌کنم از این تخصص در این زمینه بهره ببرم. با توجه به اینکه شاغل هم هستم، در مواقعی که در دسترس نباشم، شماره دفترم را به متقاضی می‌دهم تا با کارمندانم صحبت کند. …
یک سوال دیگر. آیا شما برای انتخابات ریاست جمهوری هم فعالیت کرده‌اید؟
بله. باعث افتخارم است که بیان کنم که در تیم آقای…. فعالیت کرده‌ام. تلاش خودم را هم کرده‌ام. هرچند ایشان ناکام ماندند. حتی با وجودی که در گذشته فعالیت‌هایی هم برای آقای… داشتم، اما در انتخابات ریاست جمهوری با ایشان همکاری نکردم. البته پسرم از ظرفیت‌هایی که من داشتم برای همکاری با آقای… استفاده کرد و حدود ۳۰ دستگاه اتوبوس برای همایش ایشان ارسال کرد. حالا من کاری به مسائل سیاسی ندارم. همین که بتوانیم مردم را تشویق به حضور پای صندوق‌های رای کنیم، وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم. من نمی‌توانم به شرکت‌کنندگان بگویم که به دکتر روحانی رای بدهند یا به دکتر قالیباف. هنرمندی من همین است که بتوانم افراد را پای صندوق رای بکشانم. بقیه مسائل و هر گونه تصمیم‌گیری دیگر با خود شرکت‌کنندگان است…»
دلواپسان:
که دسته دیگری ازسربازان وسیاهی لشگرهای گمنامن که از همین«آدم جمع کن»ها هم یحتمل کمک ونیرومی گیرن و به یار گیری می پردازند.اینها صرفا در مسائل حساس،حساسن والبته نگران ودلواپس.
بسیجی:
نام دیگرسرباز گمنام است که مراتب ودرجات اونهاباسیاهی لشگرهای معمولی تفاوت داره!رده هایی مثل:
«پیاده نظام»،«چماق دار»،«سمپات»،«نوچه»،«عضو»،«کلت به کمر»،«تک تیرانداز»،«نگهبان زندان»،«بازجو»،«سربازجو»،«بازپرس»،«دادیار»،«دادستان»و «قاضی»!
البته هنوزکسی که از این رده ها به«ریاست قوه قضائیه»نرسیده!
امانه،عنقریب،یحتمل،با حکم نایب امام زمان«محسنی اژه ای»(که زمانی طلبه ای معمولی ازمدرسه حقانی بود و به عنوان سربازی گمنام پا به تشکیلات واجا گذاشت واکنون معاون اول رئیس قوه قضائیه اس،)به این مقام برسد!!
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۱۰خرداد۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)