«یلدا عباسی» از خوانندگان جوان کرد شمال خراسان در یک جشنوارە موسیقی کە در سنندج برگزار گردید، بە نشانە اعتراض بە شیوە برخورد با وی، سالن جشنوارە را ترک و از دریافت لوح تقدیر خودداری نمود.

وب‌سایت «کردپا»، که اخبار و گزارشات مربوط به مناطق کردنشین ایران را پوشش می‌دهد در این رابطه نوشته است: یلدا عباسی کە بە دعوت رسمی مسئولین «جشنوارە ملی فرهنگ و هنر اقوام ایران» بە سنندج رفته بود، پس از قطع صدای وی بە هنگام اجرا، علی‌رغم اصرار مدیر جشنوارە ،سالن جشنوارە را ترک و بە هتل محل اقامتش بازگشت.

این خوانندە جوان اهل شهرستان شیروان در استان خراسان شمالی، همچنین از دریافت لوح تقدیر جشنوارە خودداری کرد.

«یلدا عباسی» در این بارە بە آژانس کردپا گفت: «من تنها بە احترام حاضرین در جشنوارە، در میانه اجرا سالن را ترک نکردم، زیرا بسیاری از آن‌ها بە عشق من آمدە بودند و من هم نمی‌توانستم آنها را نادیدە بگیرم.»

yalda

یکی از دختران حاضر در جشنوار بە خبرنگار کُردپا اعلام کرد: «پس از ترک سالن از سوی یلداعباسی بسیاری از دختران سنندجی کە تنها بە خاطر او بە سالن آمدە، بودند بە گریە افتادە و سالن را ترک کردند.»

یلدا عباسی: من تنها بە احترام حاضرین در جشنوارە، در میانه اجرا سالن را ترک نکردم، زیرا بسیاری از آن‌ها بە عشق من آمدە بودند و من هم نمی‌توانستم آنها را نادیدە بگیرم

رویا اسماعیلیان مادر یلدا عباسی نیز بە آژانس کردپا گفت: «کم کردن صدای یلدا موجب نارحتی نوازندگان هم شد و نوازندە دوتار پس از اجرا سازش را بوسید و سالن را ترک گفت.»

یکی دیگر از حاضرین در سالن ضمن تایید این اخبار اعلام کرد: «کە مسئولین جشنوارە بە صورت تعمدی صدای یلدا عباسی را تنها بە خاطر زن بودنش پایین آوردە بە طوری کە صدایش در میان صدای سازها و هم خوانان مردش شنیدە نمی‌شد.»

وی همچنین گفت: «بە هنگام اجرای یلدا، تمامی بلیط‌های جشنوارە بە فروش رفتە و جمعیت زیادی نیز پشت درهای سالن و در خیابان‌ها ماندە بودند».

حذف خوانندگان زن در در ایران پس از سر کار آمدن حسن روحانی از تابستان سال گذشتە کلید خورده و در این مدت از چندین کنسرت کە خوانندگان زن در آن حضور داشتند ممانعت بە عمل آمدە است.

روزنامه شرق پیش از این در گزارشی از ممنوعیت حضور همسرایان یا نوازندگان ‌زن در اجراهای زنده ۱۳ استان کشور خبر داده بود.

yalda1

«حسین علیزاده» نوازنده و آهنگساز در واکنش به حذف زنان در عرصه موسیقی پیش از این گفته بود: «در گذشته زنان تنها در چند شهر اجازه حضور بر روی صحنه را نداشتند، اما در حال حاضر تقریبا همه شهرها دارند هماهنگ می‌شوند که در گروه نوازنده و هم‌خوان زن نباشد».

«یلدا عباسی» سال ١٣۶۶ در شهرستان شیروان استان خراسان شمالی متولد و سال ٨٧ نزد اساتید موسیقی خراسان شروع بە یادگیری دوتار نمودە است.

این خوانندە جوان کرد سال ١٣٨٩ اولین آلبوم هنری خود را تحت عنوان «کوات» و با همکاری مادرش و «محسن میرزازادە» منتشر کرد کە با استقبال بین نظیر کردهای هر چهار بخش کردستان روبرو شد.

«یلدا عباسی» پس از دو سال آلبوم  «کوات ٢» را آمادە کرد کە تاکنون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران مجوز پخش آن صادر نشدە است .

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)