این چهارمین قسمت از گفت و شنود با شاعر و نویسنده ارجمند آقای اسماعیل وفا یغمائی(در مورد انقلاب ایدئولوژیک) است. امیدوارم ثبت و ضبط اینگونه یادمان ها بتواند مبارزه علیه فراموشی؛ و کاربرد زبان در گره گشایی فرهنگی و سیاسی را، که برآیندی از دوران روشنگری‏ است برجسته کند.

گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۱)
انقلاب ایدئولوژیک


گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۲)
انقلاب ایدئولوژیک


گفت و شنود با اسماعیل وفا یغمائی (۳)
انقلاب ایدئولوژیک


گفت‌و‌شنود با اسماعیل وقا یغمائی(۴)
انقلاب ایدئولوژیک


سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)