1482827_477379842378899_757705142_n

در حالیکه بیش از یک هفته از توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی نمی گذشت، قوه ی قضاییه در اقدامی تعجب بر انگیز به اجرای حکم های اعدام گسترده ای دست زد که تا کنون اجرا نشده بودند. در میان اعدام شدگان تنی چند نیز به اتهام های سیاسی اعدام شده اند. هم چنین افرادی به چوبه ی دار سپرده شده اند که در زمان ارتکاب جرم کم تر از ۱۸ سال داشتند. از نظر ما این اعدامها یا با انگیزه ی ازبین بردن شماری از مخالفان صورت گرفته است یا با انگیزه ارعاب. ما در اینجا ضمن اعلام اینکه احکام قضایی و بویژه احکام سنگین قضایی نباید تحت تاثیر شرایط سیاسی قرار گیرد، به این اصل اساسی حقوقی و انسانی تمسک می جوییم که هرگز و به هیچ دلیلی نباید از خشونت های قضایی برای ایجاد رعب و وحشت سیاسی استفاده شود.
به موجب تعهدات بین المللی که ایران نیز به آن ها پیوسته است، اعدام افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و اعدام آنها برخلاف مفاد کنوانسیون هایی است که ایران رسما به آنها پیوسته است. عملکرد دولت ایران با تعهدات بین المللی اش مبنی بر منع اعدام زیر ۱۸ سال و کاهش مجازات های سالب حیات در تناقض است، زیرا در عمل شاهد بوده ایم و شاهد هستیم که با وجود همه ی تعهدات بین المللی کشور و ادعاهای روز افزون در مورد اصلاح امور فرهنگی و قضائی، متاسفانه همچنان آمار اعدام در ایران رو به افزایش است و شمار سالانه ی آن به سه برابر رسیده است.
ما به حکم وظیفه ی انسانی و شهروندی خود ضمن محکوم کردن اعدام های اخیر، از قوه قضاییه و دولت ایران می خواهیم هر چه زودتر نسبت به توقف اعدام ها اقدام کنند ویادآوری می کنیم که اعلام دوستی با دنیا بدون دوستی حقیقی با مردم و رعایت حقوق انسانی همگان عملی ریا کارانه است .
اعضای کارزار لگام
۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)