از ٢۵ حمل«فروردین» –روز هرات-  یکی از ولایات غربی افغانستان تجلیل شد.

در مراسمی که به این مناسبت در قلعه اختیارالدین یکی از بناهای تاریخی این ولایت برگزار گردیده بود هزاران تن از شهروندان هرات اشتراک داشتند.

در آغاز مراسم «روز هرات» پیام‌های «محمد اشرف غنی» رییس جمهوری و «عبداله عبداله» رییس اجراییه  افغانستان به مناسبت این روز خوانده شد.

هرچند تجلیل از ٢۵ حمل پیشینه‌ای ندارد و برای اولین بار از سوی رییس پیشین شورای ولایتی این ولایت «سید وحید قتالی» به منظور شناختاندن فرهنگ و صنعت هرات طرح شده است اما مردم با حضور گسترده خود از این طرح اعلام پشتیبانی کردند.

نمایش شوی لباس مردانه، کنسرت موسیقی و نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی بخش‌هایی از این برنامه یک روزه  را تشکیل می‌داد.

6

7

8

9

10

11

12

13

5

4

3

2

1

 

از ٢۵ حمل«فروردین» –روز هرات-  یکی از ولایات غربی افغانستان تجلیل شد.

در مراسمی که به این مناسبت در قلعه اختیارالدین یکی از بناهای تاریخی این ولایت برگزار گردیده بود هزاران تن از شهروندان هرات اشتراک داشتند.

در آغاز مراسم «روز هرات» پیام‌های «محمد اشرف غنی» رییس جمهوری و «عبداله عبداله» رییس اجراییه  افغانستان به مناسبت این روز خوانده شد.

هرچند تجلیل از ٢۵ حمل پیشینه‌ای ندارد و برای اولین بار از سوی رییس پیشین شورای ولایتی این ولایت «سید وحید قتالی» به منظور شناختاندن فرهنگ و صنعت هرات طرح شده است اما مردم با حضور گسترده خود از این طرح اعلام پشتیبانی کردند.

نمایش شوی لباس مردانه، کنسرت موسیقی و نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی بخش‌هایی از این برنامه یک روزه  را تشکیل می‌داد.

6

7

8

9

10

11

12

13

5

4

3

2

 

از ٢۵ حمل«فروردین» –روز هرات-  یکی از ولایات غربی افغانستان تجلیل شد.

در مراسمی که به این مناسبت در قلعه اختیارالدین یکی از بناهای تاریخی این ولایت برگزار گردیده بود هزاران تن از شهروندان هرات اشتراک داشتند.

در آغاز مراسم «روز هرات» پیام‌های «محمد اشرف غنی» رییس جمهوری و «عبداله عبداله» رییس اجراییه  افغانستان به مناسبت این روز خوانده شد.

هرچند تجلیل از ٢۵ حمل پیشینه‌ای ندارد و برای اولین بار از سوی رییس پیشین شورای ولایتی این ولایت «سید وحید قتالی» به منظور شناختاندن فرهنگ و صنعت هرات طرح شده است اما مردم با حضور گسترده خود از این طرح اعلام پشتیبانی کردند.

نمایش شوی لباس مردانه، کنسرت موسیقی و نمایشگاه تولیدات داخلی و صنایع دستی بخش‌هایی از این برنامه یک روزه  را تشکیل می‌داد.

6

7

8

9

10

11

12

13

5

4

3

2

1

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)