کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی آزادی رشید اسماعیلی، عضو سازمان ادوار تحکیم را به اعضای خانواده شاد باش می گوید

رشید اسماعیلی، عضو شورای سیاست گذاری سازمان ادوار تحکیم وحدت که از روز هیجدهم شهریور در بازداشت و در بند الف سپاه در زندان دستگرد اصفهان بسر می برد، آزاد شد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)