اسماعیل هنیه در تبریک به رزمندگان مقاومت عملکرد آنان را بسان عملکرد مجاهدان قادسیه و خیبر می داند. در روزهای اخیر بسیاری از جمله من گفتند و نوشتند که مسئله فلسطین ربطی به  ما ندارد و حمایت از سوی فلسطینی ماجرا خصوصا با توجه به عملکرد خصمانه و دشمنی دیرینه فلسطینیان با ما به عنوان مجوسان رافضی و گبر اشتباه است و بر خلاف منافع ملی. حال شاهد بار دیگر از غیب رسیده است. قادسیه چیست؟ نبرد قادسیه نبردی است که در آن ایرانیان شکست می خوردند و به خاک می افتند، اموالشان به یغما می رود، مردانشان به بردگی می روند و زنان و کودکانشان به عنوان کنیز و غلام به خانه اعراب می روند تا برای باقی عمرشان بردگی کنند و اعراب از آنان کام بگیرند. پیش از این صدام نیز سردار قادسیه نامیده می شد چرا که همین برنامه را برای ایران و ایرانی داشت. از این همه عجیب تر توجیه تراشیهای حامیان چپ و اسلامگرای حماس و فلسطینیان است و این سخن که حالا مگر در قادسیه چه شده است. این نفرت نیروهای چپ و اسلامگرا از ایران و ایرانی مهمترین عامل فجایع سی سال اخیر بوده است، در میان اعراب بنیادگرایی دینیشان لااقل با ناسیونالیسم عربیشان پیوند دارد، کمونیستهای هیچ جای جهان نیز چنین میهن ستیز نبودند که بخشهای مهمی از چپ ایران هستند. ایران ستیزی این دو دسته سیاست ایران را مین گذاری کرده است،یکی از مهمترین کارهای ما باید پاکسازی میدان سیاست و فرهنگ ایران از این نفرت نسبت به ایران و ایرانی باشد، می بایست میهنمان را دوست بداریم همچون باقی مردمان متمدن دنیا.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)