رضا سلامى مهر

هواپیمایی قطر

هواپیمایی قطر

در طول دوران مذاکرات هسته اى میان ایران و غرب، یکى از نکاتى که از سوى رسانه ها و برخى از چهره هاى سیاسى مطرح مى شد این بود که کشورهاى عربى نیز مانند اسراییل (و حتى بیشتر از اسراییل) نگران حل مناقشات هسته اى و رسیدن به تفاهم اند.

در میان دولت هاى عربى منطقه، قطر وضعیت دشوارترى داشت؛ زیرا این کشور به علت مخالفت با برخى از سیاست هاى اتحادیه عرب مورد غضب عربستان و متحدان منطقه اى آن قرار داشت و موضع حکومت قطر در قبال اخوان المسلمین و رویارویى با آنچه کودتاى عبدالفتاح سیسى مى خواند بر تیرگى روابط اش با دولت هاى عربى افزوده بود، از سوى دیگر قدرت گرفتن ایران مى توانست وضعیت قطر در قبال استفاده از منابع انرژى مشترک میان دوحه و تهران را تغییر دهد؛ به عبارت دیگر ایران مى تواند موضوع دامنه ى استفاده گذشته و آینده ى قطر از منابع انرژى خود را در دستور کار خود قرار دهد.

این موضوع مورد توجه برخى از چهره هاى بریتانیا نیز قرار گرفت. در تاریخ دوم فوریه سال جارى میلادى، لرد استراه کلاید، رییس مجلس اعیان انگلستان، در سوالى از دولت پرسیده بود: “آیا در صورت حل مشکل هسته اى با ایران، دولت بریتانیا قصد دارد در راستاى تشویق همکارى میان ایران و قطر قدمى بردارد؟”

سوالى که با پاسخ صریح و البته قابل پیش بینى خانم بارونس روما وزیر بازرگانى بریتانیا مواجه شد؛ او در تاریخ ١١ فوریه چنین پاسخ داده بود که:  “فعلا تا زمان حل مشکل هسته اى، کوچکترین زمینه اى براى کمک به ایران وجود ندارد و دولت در حال حاضر براى طرح نظرات خود در این باره آمادگى ندارد”.

کمى پیش از آن در تاریخ ٢٠ نوامبر سال گذشته ى میلادى، سازمان موج سبز (از تشکل‌هاى سیاسى ایرانى خارج از کشور) در کنفرانسى خبرى به مشکل ایران و قطر اشاره کرده بود و مى توان لابى این تشکل را در طرح چنین سوالى در مجلس اعیان انگلستان موثر دانست.

به هر حال اکنون که افق مثبتى در توافق هسته اى پیدا شده مى توان منتظر بود تا پرونده ایران و قطر نیز مانند بسیارى پرونده هاى دیگر منطقه روى میز ایران و سایر کشورها قرار بگیرد و این البته مى تواند قطر را نگران کند؛ این پرونده اگر درست مدیریت شود مى تواند به اقتصاد ایران کمک بزرگى نماید و راهى تازه براى شکوفایى اقتصاد در دولت حسن روحانى باز کند.

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)