شریف عبدالقدوس روزنامه نگار مصری به غزه رفته است و حساب کاربری خود در توئیتر را لحظه به لحظه با عکس و خبر‌های کوتاه به روز می‌کند: از تصاویر خوشحالی و جشن برای آتش بس گرفته تا عکس‌های خرابی‌های پس از جنگ.

حساب کاربری شریف:

https://twitter.com/sharifkouddous

تصاویر ارسالی از غزه پس از جنگ:

https://twitter.com/i/#!/sharifkouddous/media/grid

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)