تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟
آیا«اپوزیسیون»قصد براندازی نظام ج.ا.ا رادارد؟ومی تواند؟!
برای دادن پاسخ مناسب،باید تفاوت ها وتشابهات اپوزیسیون رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی را شناخت.
هر حکومت و دولتی که اداره کشور دراختیارش هست،بالطبع مخالفینی دارد؛که به«اپوزیسیون»شناخته می شود.
«اپوزیسیون»یک مرحله بالاتر از منتقداست.منتقد سعی دارد با حفظ وضع موجود،تغییراتی درحاکمیت بوجودآید؛اما«اپوزیسیون»به قصد جابجایی قدرت(یا قهرآمیز، یا مسالمت گونه)به مبارزه ومخالفت می پردازد.
در رژیم پهلوی،مخالفین -اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی-از دل حکومت بیرون نیامدند،وبه عبارت دیگر اکثریت مخالفین(بعلاوه وابسته های سببی و نسبی شان) در پست های دولتی و حکومتی واطلاعاتی و امنیتی خدمت نمی کرده اند.
هم چنین دولت های محل پناه اپوزیسیون در گذشته حامی رژیم پهلوی بودند؛اما اکنون آنها مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستند!
برخی از مخالفین سابقه داردر گذشته،هم اکنون نیز از مخالفین رژیم جمهوری اسلامی هستندو اغلب در آن دوره مشغول تحصیل بودند!
وقتی به غالب مخالفین رژیم فعلی – که اتفاقا رسانه های آنجا را هم قُرق خود کرده اند-نگاه کنید،معیشت و سوابق شغلی گذشته آنها در حوزه حاکمیت بوده است.
به همین لحاظ برخی پرسش ها پیرامون کم وکیف اپوزیسیون خود بخود مطرح است؛ازجمله:
اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران(غالب آنها)درگذشته مقام های وزارتی،اطلاعاتی و وکالتی راداشته اند و آنهایی که هم فاقد آن هستند،به نوعی غیر مستقیم این وابستگی را دارند،آیا مخالفت این افراد بنیادی ست ویا صرفا بخاطر رانده شدن از دایره قدرت وحکومت است؟
آیا آنها قصد براندازی و تغییر رژیم رادارند ومی خواهند در نظام آینده نقش داشته باشند؟
وبلافاصله با این پرسش،سوال دیگری به ذهن می آید وآن اینکه چگونه می شود به عده ای که در کژو کج رفتن این بنا مقصرند،(یا حداقل قاصرند!)معماری دوباره جامعه را به آنها سپرد؟
می توان پاسخ داد که مهم نیست چه کس و کسانی هستند،مهم این است که درحال حاضر قصد اصلاح امور رادارند!
حواشی پرسشهای متعددی که پیرامون اپوزیسیون ج.ا.ا،هست،سه نکته اهمیت خاص دارد:
اول اینکه افرادی هستند که سوابق خوب و معلوم دارند اما بدلیل بایکوت خبری(اتفاقا توسط بخشی از همین اپوزیسیون)برای جامعه ایرانی شناخته شده نیستند.
دیگر اینکه بخشی از این اپوزیسیون،ساخته وپرداخته حاکمیت است و هدف آنها حفظ نظام به هر شکل ممکن است،حتی با اگر شده با تغییر نظام و حضوردوباره آنها در قدرت!
و نکته سوم اینکه:کشورهای حامی اپوزیسیون بدنبال منافع ملی خود هستند آیا همراهی با آنها،منافاتی با منافع ملی کشورمان ندارد؟
ممکن است گفته شود از امکانات آنها درجهت منافع ملی کشور استفاده می شود بدون آنکه به آنها وابسته شد!که بلافاصله گفته می شود آیا این امر همه جا ممکن است و می شود؟…
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۲۴ اسفند۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)