بنا به گزارش دریافتی از اهواز، نیروی انتظامی در هنگام بازی فولاد و الهلال اقدام به دستگیری جوانان عرب که دشداشه و عقال (لباس محلی عربی) پوشیده بودند، کرد.
این بازی در ورزشگاه الغدیر اهواز امروز سه شنبه برگزار شد.

بنابر این گزارش نیروی انتظامی که در اطراف ورزشگاه غدیر اهواز مستقر شده بود، تعداد زیادی از مردم را بازداشت و با ماشینهای خود به مکان نامعلومی منتقل کردند تا کنون خبری از سرنوشت بازداشت شدگان در دست نیست.
طبق گزارش منابع داخلی، هزاران نفر از جوانان خشمگین نسبت به عکس العمل نیروی انتظامی و وضعیت موجود در منطقه و همچنین معترض به خودسوزی یونس عساکره در اطراف ورزشگاه دست به تظاهرات زدند. نیروی انتظامی با گسیل تعداد زیادی از ماموران خود سعی در کنترل وضعیت را داشت اما تظاهر کنندگان با نیروی انتظامی درگیر و دو ماشین نیروی انتظامی را آتش زدند و دو نفر از ماموران مجروح شدند.
یکی از شاهدان عینی می گوید علت تعداد زیاد بازداشت شدگان، بستن پل نزدیک ورزشگاه توسط نیروی انتظامی بود.

این گزارش توسط کریم دحیمی فعال حقوق بشر ارسال شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)