اگر بمیره چى میشه؟

مدت زمان درازى است که شدت بیمارى منتج به مـرگ آقاى خامنه اى محل بحث و حدسیات طول و درازى است.فارغ از درستى یا نادرستى این خبرها(در غیاب منابع رسمى)در دین،ادبیات عامیانه و روزمره ما تمثیل هاى زیادى براى مـرگ،بعنوان سرنوشت جدایى ناپذیر انسان بکار برده اند و براستى هم علم مدرن با پیشرفت هاى شگرفش هم نمى تواند تضمینى براى زنده ماندن تک تک افرادى که امروز سالم و سرحال هستند براى فردا بدهد و آقاى خامنه اى هم بعنوان یک عضوى از اعضاى بشر توان فرار از این سرنوشت مختوم انسانى را ندارد.در تازه ترین خبرها روزنامه فیگارو مدعى شده نهایتا دو سال به پایان عمر ایشان مانده است،هر چند که با نگاهى موشکافانه به ادبیات استفاده شده توسط احمد خاتمى،هاشمى رفسنجانى،درى نجف آبادى در سخن گفتن از انتخاب رهبر آینده و بحث هاى صورت گرفته در حول و حوش این موضوع،نشان از صحت و سقم این خبر دارد و حتى بالاتر از آن نشان مى دهد که این افراد زودتر از فیگارو،این خبر را رسانه اى کرده اند و یا جدال قدرت را شروع کرده اند و روزنامه فیگارو فقط جمع بندى و نتیجه گیرى این اخبار را منتشر کرده است.با فرض این مثل که عمر دست خداست و فارغ از صحت و سقم خبر و حتى فرض اینکه این طول عمر از دو سال هم کمتر خواهد بود توجه خواننده را به زاویه اى دیگر جلب میکنم که در تحلیل و تفسیرهایى که شده،جایش خالى است.هر چند به این نکته اذعان دارم که بخاطر دور بودن و بى خبر بودن از پستوهاى تاریک و پیچ در پیچ قدرت،نوشته کامل نخواهد بود،اما نگارنده اعتقاد دارد که اشاره اى درست به یکى از نقاط تاریک قدرت خواهد بود که بعضا نادیده گرفته مى شود.
اگر کمى به عقب برگردیم و این سخن احمد خاتمى را مدنظر قرار دهیم که تا یک سال قبل از مـرگ امام خمینى،هیچ کس فکر نمى کرد که آقاى خامنه اى بعد از ایشان رهبر شود (١)و ما اضافه کنیم که حتى خود خامنه اى هم در خواب هم تصور نمى کرد که بعنوان نفرى درجه دوم از نسل انقلاب و بدون داشتن شرایط فقاهتى و مرجعیت (که تا امروز هم حل نشده)بعنوان رهبر و ولى فقیه مشروعیت انتخاب پیدا کند.حال این سوال پیش مى آید چه کسى با چه قدرتى ایشان را رهبر و انتخابش را مشروع کرد؟البته مى دانیم که ادعاهایى در این رابطه مطرح است،مثلا مرجع سازى ایشان،انتقال یک شبه ایشان از مرتبه حجت الإسلامى به آیت العضمى نتیجه دخالت و حمایت نیروهاى امنیتى بود.البته این ادعا تا حدى درست است،ولى با چه قدرتى؟اصولا ساخت و پرداخت مشروعیت به این آسانى هم نیست اما کارى است که به خوبى انجام شد و ایشان تا آن حد مشروعیت دارد که بعضا حرف و حدیث هایى از به سر و کله پریدن و دعواى مستمعین براى نوشیدن ته مانده چاى ایشان براى تبرک به گوش مى رسد!اما این مشروعیت سازى چگونه اتفاق اتفاد؟

جواب ساده است ؛با استفاده از قدرت بورکرواسى .

با احتساب صندوق هاى بازنشستگى،هشت و نیم میلیون حقوق بگیر در ایران زندگى مى کند(٢) ،البته به این آمار مى توان شرکتهاى در ظاهر خصوصى متعلق به سپاه پاسداران که به راستى مى توان گفت نبض اقتصاد کشور را در دست دارند و یا نهادهایى در ظاهر خصوصى مثل آستان قدس رضوى و یا کارخانجات و شرکتهاى افراد متعلق به شبکه قدرت و آقازاده ها را هم مى توان اضافه کرد.سطوح بالایى و میانى و تا حدى پایینى این بورکرواسى که با احتساب خانواده هایشان،بیش از نصف جمعیت کشور را تحت پوشش قرار مى دهند به شدت فاسد و آغشته به اختلاس و سواستفاده از قدرت مى باشند،(فقط این تفاوت را دارا مى باشند که سطوح بالایى این قشر همراه با فساد و اختلاس برنامه یزى شده حریصانه،دستشان به خون مردم آغشته است و سطوح پایینى براى فرار از از گرسنگى راه چاره اى بجز این فساد ندارد)در آخرین گزارش سازمان بین المللى شفافیت از بررسى فساد ادارى از ١٧۵ کشور جهان،جمهورى اسلامى ایران موفق به کسب ٢٧ امتیاز از یکصد امتیاز معیار شده و یا بعبارتى سى و نه مین کشور فاسد از لحاظ ادارى و از نظر سلامت ادارى به رتبه یکصد و سى ششم دست یافته است.اگر امتیاز به دست آمده را روشنتر بررسى کنیم یعنى سه چهارم سیستم ادارى و کارکنان بنوعى درگیر فساد ادارى هستند و یک چهارم نظام ادارى ایران سالم است(٣)به این شرایط باید فقر و بى ثباتى حاکم بر جامعه را اضافه کرد که اقشار پایین جامعه از نظر اقتصادى که اتفاقا اکثریت جمعیت کشور هستند براى رها شدن از فقر چاره اى بجز وارد شدن در خدمت دولتى ندارند و رقابت سختى بین درخواست کنندگان ورود به دستگاه دولتى در جریان است.سى درصد از سهمیه استخدامى کشور مختص إیثار گران و خانواده شهدا و جانبازان است(۴)یا در فراخوانى که به استخدام چهل هزار معلم داده شده است یک شرط استخدام وفادارى به جمهورى اسلامى و نظام اسلامى است و این شرط را کافى ندانسته اند و دوباره از متقاضى خواسته اند که باید وفادارى خود را به اصل مترقى ولایت مطلقه فقیه باید ثابت کند!(۵)هر حکومتى منافع طبقاتى را نمایندگى مى کند،اما جمهورى اسلامى قشرى منشعب به طبقات گوناگون را براى محافظت از منافع اش خلق کرده است.در شرایط حکمفرمایى فقر و ترس و وحشت از گرسنگى، حقوق بگیرى دولت،هر چند بخور و نمیر،تضمینى براى برکنار ماندن از این فقر و گرسنگى است.استخدام و بکارگیرى و تداوم کار،حتى کارمندان جزء را منوط به احراز شرایط وفادارى به حکومت(در اصل به این بورکرواسى فاسد) کرده است.بهمین خاطر است که شرط استخدام شدن در اداره اى بعنوان کارمند جز،علاوه بر اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه،باید عضو فعال بسیج محله ،مسجد،مدرسه و دانشگاه و بعدا اداره محل استخدام شد و براى کوچکترین ترفیع و تداوم کار باید در نمایشات حکومتى(راهپیمایى هاى حکومتى،تظاهر به دیندارى و ….)نمازجمعه و غیره شرکت کرد!حتى رمز تعداد شرکت کنندگان در این نمایشات و یا حتى شرکت در انتخابات که رژیم انرا پشتوانه مردمى حکومت مى داند،بیشتر نشات گرفته از فقر و گرسنگى و ناامنى اقتصادى است که شرکت کنندگان امید دارند براى رهایى از فقر و گرفتار آن نشدن در آینده وارد این بورکرواسى بشوند و یا دوباره به فقر وحشتناکى که تازه به کمک این بورکرواسى خلاصى یافته اند مبتلا نشوند،و این بورکرواسى دایما حتى با بزرگنمایى شرط وفادارى به خودش و نظام را راستى آزمایى مى کند،و حتى چشم بستن به این فساد روز افزون طبقه مدیران این بورکرواسى توسط خامنه اى و حاکمیت،بخاطر قدرت آن در حفظ حاکمیت و تشابه رابطه اى است که مـرگ و تلاش براى نابود کردن این بورکرواسى پیچ در پیچ فاسد را همسان نابود شدن دیکتاتورى و ولایت مطلقه فقیه متصور کرده است.یادآورى این نکته خالى از لطف نیست که مخالفین آکتیو جمهورى اسلامى در داخل کشور دانشجویان و جنبش دانشجویى است که بعد از فارغ تحصیلى بخاطر مسایل و احتیاجات شغلى که انحصارا در دست دولت است یا غیر فعال مى شوند و شغلى بدست مى آورند و یا بخاطر اینکه اصولا بخاطر سابقه شان شغلى بدست نمى آورند مجبور به ترک کشور مى شوند.
اما آیا این بورکرواسى و یا مشخصا طبقه بالاى این بورکرواسى بسادگى بعد از مـرگ خامنه اى تسلیم خواهند شد؟
آیا اصولا تسلیم ایشان با اینهمه سابقه فساد آغشته به جنایت،بمعناى خودکشى نیست؟
سپاه و بسیج یکى از جلوه ها و البته پایه هاى این بورکرواسى فاسد مى باشند،تبدیل سپاه پاسداران از قدرت کشورى به قدرت منطقه اى و عکس هاى یادگارى سردار سلیمانى در تکریت و امرلى،مسایل سوریه،لبنان،سوریه و ….یکى از جلوه هاى قدرت نمایى و بازیابى اعتماد به نفس این بورکرواسى فاسد مى باشد که به این راحتى از منافع نامشروع اش عقب نشینى نمى کند،این بورکرواسى همانطور که به خامنه اى بعنوان یک شخصیت درجه دوم نظام بدون علم فقه و مرجعیت،مشروعیت داد.قادر خواهد بود که به شخصیتى حتى کم اهمیت تر و بى سوادتر از خامنه اى هم بعد از مـرگ ایشان مشروعیت لازم را بدهد.هر چند هیچ معادله اى صددرصد قابل پیش بینى نیست،اما عاقلانه تر این است که در تحلیل ها و تفسیرهاى بعد از خامنه اى و یا بالاتر از آن در تفسیر و تحلیل جمهورى اسلامى ایران ،قدرت این بورکرواسى محافظ را در نظر گرفت که با چنگ و دندان از منافع اش دفاع خواهد کرد و شکستش بخاطر فساد آغشته به خونش،برایش نابود کننده و در حکم حساب پس دادن خواهد بود و بهمین دلیل شدیدا مقاومت خواهد کرد و یا شاید از مدتها قبل برنامه خود را به خاطر اینکه اصولا مطلع از خبرهاى موثق است چیده باشد،حمله و ضرب و شتم على مطهرى در شیراز مقابل چشم نیروى انتظامى و انتخاب آیت الله یزدى به سمت ریاست مجلس خبرگان بعنوان یکى از افراد نزدیک به رهبرى و یکى از حامیان وفادار احمدى نژاد و از افراد حلقه مصباح-جنتى -خزعلى و یکى از مخالفین اصلى هاشمى رفسنجانى و شکست سنگین و تحقیر گونه هاشمى رفسنجانى نشان از این دارد که امید به مـرگ خامنه اى و نجات کشور توسط جناح هاشمى رفسنجانى،امیدى واهى است که قدرت بورکرواسى قدرتمند چنگ انداخته بر اقتصاد و امنیت کشور را نادیده مى گیرد!در واقع با در نظر گفتن شرایط حال حاضر مخالفین و قدرت بورکرواسى،(که شدیدا خود را استتار کرده است)اگر خامنه اى فردا هم بمیرد،تغییرى در نحوه اداره حکومت نمى پذیرد!مگر اینکه منافع طبقه پایین این بورکرواسى در تضاد با طبقه بالایى این بورکرواسى باشد و یا روشنتر، طبقه کم تعداد بالایى این بورکرواسى که مجهز به پول،اسلحه ،ائدولوژى و تبلیغات است قادر به کنترل یا جهت دهى به طبقه پرتعداد پایینى بورکرواسى که از سر ناچارى (فقر ،بیکارى)درگیر فساد شده و حکم مى برند،نباشد.

١-
http://www.akharinnews.com/جهت-اطلاع/item/69049-اظهارات-خاتمی-درباره-رئیس-آینده-مجلس-خبرگان-رهبری.html
٢- http://www.mehrnews.com/news/2474706/۸-۵-میلیون-کارمند-حقوق-بگیر-دولت-۵%DB%B0-درصد-کارمندان-زیر-لیسانس
٣- http://www.tabnak.ir/fa/news/454957/بهبود-۸پله%E2%80%8Cای-رتبه-ایران-در-شاخص-ادراک-فساد
۴- http://www.estekhtam.com/wp-content/uploads/2013/02/shrayet.pdf
۵- http://www.alef.ir/vdcenz8f.jh87wi9bbj.html?70125

قهرمان قنبرى

اتومبیل نورپردازى شده على خامنه اى

على خامنه اى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com