مردم دچار توهم نشوند و چیز دیگری فکر نکنند نظر رهبری همچنان به نظر آقای رئیس جمهور نزدیک تر است. با وجود تمامی اختلافات مابین دولت وقت، مجلس، قوه قضائیه و رهبری، مجلس فرمایشی اجازه طرح پرسش از رئیس جمهور بی کفایت که تورم را در طول مدت ریاست اش به بیش از ۳۰۰ درصد رسانیده است ندارد.

مردم کماکان در فلاکت و ریاضت زندگی کنند چرا که آیت الله خامنه ای به عنوان نماینده خدا بر روی زمین، معتقد است: ” هرچند اقدام مجلس در زمینه طرح سؤال از مسئولین اقدامی مثبت است اما نمایندگان محترم این کار را در همین نقطه متوقف کنند“.

محمود احمدی نژاد که چندی نیست در برابر نامه تهدیدآمیز خامنه ای به سران سه قوه با ادبیاتی تشرگونه و هشدار دهنده وظایف اصلی خود و رهبری نظام را به وی یادآور شده است در مدت ریاست اش توانسته است با جمع آوری اسناد حیاتی برای خود، برگ برنده جمع آوری کند. می توان گفت به همین دلیل تا کنون رهبری نظام در برابر قد علم کردن دست نشانده خود در مقام ریاست جمهوری، با وی مدارا کرده است تا این دوره نیز با حاشیه کمتری به پایان برسد و بیش از این اختلافات بین قوا در رسانه بازتاب پیدا نکند. البته آزادی معاون مطبوعاتی رئیس دولت کودتا علی اکبر جوانفکر نیز از نشانه های سازش رهبری با احمدی نژاد در ماه های آخر عمر دولت دهم است که بر گفته های بالا اعتبار می گذارد.

به هر تقدیر به دستور رهبری نظام مجلس فرمایشی و مجلس خبرگان رهبری اجازه انجام وظیفه اصلی خود را نخواهند داشت و هرگونه طرز سؤال از رئیس جمهور و رهبری در نظام جمهوری اسلامی امری محال و غیرممکن شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)