«هاشمی»،رفسنجانی و شاهرودی اش،کدامیک در آینده کیش و مات خواهند شد؟
با انتخاب «محمد یزدی»به ریاست «مجلس خبرگان رهبری»،بازی سیاست در بدست آوردن قدرت برای پس از فوت «علی خامنه ای»-رهبر ج.ا.ا-قوت بیشتر گرفت ومهیّج تر شد!
«هاشمی شاهرودی» به سفارش،کاندیدای ریاست مجلس خبرگان شد وبه سفارش کناره گیری کرد.
منظور از«سفارش»مشاوره ای است که داده شد.این مشاوره از سوی کسانی ست که در لایه پنهانی بازی سیاست،قدرت مطلق را دارند وما آنها را به «دولت سایه» می شناسیم.
هاشمی شاهرودی هر چند کناره گیری کرد،اما بدلیل ناتوانی«محمد یزدی»عملا در پست نایب رئیسی اداره این مجلس را تا انتخابات بعدی بر عهده خواهد داشت.
هاشمی شاهرودی در این حرکت «هاشمی رفسنجانی» را کیش وبرای مات شدن او همه چشم به انتخابات آینده دارند.
هاشمی رفسنجانی همانطور که در انتخابات مجلس وریاست جمهوری دوره اول ریاست جمهوری «احمدی نژاد»به«سفارش»کاندید شد ورای نیاورد ،باز از همین سوراخ دوباره گَزیده شد و رای نیاورد و در این مرحله کیش.
آیا ایشان همانند انتخابات ریاست جمهوری دوره «حسن روحانی» در انتخابات آینده«مجلس خبرگان رهبری»توسط «شورای نگهبان»ی که خود منصوب رهبر هستند،مهر عدم صلاحیت را خواهد خورد؟
این ظن وجود دارد که هاشمی رفسنجانی در دوره بعدی مجلس خبرگان صلاحیتش رد و برای همیشه محترمانه در حصار قرار گرفته و خانه نشین شود!
هاشمی رفسنجانی که خود عامل اصلی در به قدرت رسیدن علی خامنه ای در مقام ولایت فقیه بود، بدلیل کنارگذاشته شدنش توسط وی،به سمت اصلاح طلبان(دولتی وحکومتی) رفت.یعنی همان هایی که بشدت اورا نقد می کردند؛ اکنون می خواهد در مقام لیدری آنها و(البته اصلاح طلبان هم در پناه وپشت وی)سعی دارند قدرت در بازی سیاست برای بعداز خامنه ای را بدست آورند!
او به جبران پاتکی که در دوره رهبری علی خامنه ای خورده است تمام توان ونفوذش را بکار گرفته تا رهبری بعدی در حوزه مقابل قرار گیرد.مطرح کردن شورای رهبری هم (که در قانون اساسی نیست!)به همین خاطر است،تا حوزه رهبری را به سمت خانواده خمینی(حسن خمینی و محمد خاتمی )هُل دهد!
امید او و هم چنین «حسن روحانی»امضای توافق هسته ای است که می تواند کلید برنده آنهاددر انتخابات مجلس (شورا وخبرگان)آینده باشد!
علی خامنه ای که رهبری خودش را مدیون وی می داند،نمی تواند با وی مثل«کروبی»و«میر حسین موسوی»برخورد کند،لذا محترمانه سعی دارد وی را خانه نشین و دست وی رااز همه ارکان قدرت کوتاه و برای بعداز خود حوزه رهبری را دراختیار خانواده خود وحامیانش قرار دهد.
آیا با عدم تائید صلاحیت هاشمی رفسنجانی درانتخابات مجلس خبرگان رهبری او برای همیشه کیش و مات خواهد شد و هاشمی شاهرودی برای رهبری آینده خیز برخواهد داشت؟
محمد شوری/نویسنده و روزنامه نگار/۲۰اسفند ۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)