ibridgesانجمن بین‌المللی مدیران ایرانی در جهت حمایت از کار آفرینان و نخبگان کشور، «دومین جشنواره‌ی کارآفرینی پُل» را در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ خرداد در برلین برگزار می کند.
به گزارش سایت انجمن بین المللی مدیران ایرانی، این جشنواره سعی دارد با ارزش نهادن به خلاقیت و نو آوری، صاحبان ایده و کسب و کارهای نو را شناسایی کرده و پلی برای معرفی آنها به اکو سیستم کار افرینی فعال دنیا باشد. هدف اصلی این جشنواره در کنار ارزش نهادن به خلاقیت و نو آوری، شناسایی و تقدیر از صاحبان ایده و کسب و کارهای نو است.
رویداد IBRIDGES خرداد ماه سال ۹۴ برای دومین سالی متوالی در برلین برگزار می شود و گروهی از مشهورترین صاحبان کسب و کارهای نو و سرمایه گذاران ریسک پذیر و مدیران ارشد شرکت ها از کشورهای ایران، آلمان و امریکا در آن به سخنرانی و تبادل نظر می پردازند. سال گذشته این جشنواره در دانشگاه برکلی امریکا برگزارشد.
انجمن بین‌المللی مدیران ایرانی (I-AIM) سازمانی غیرانتفاعی‌ست که در کانادا با هدف ایجاد شبکه‌ای از مدیران و محققان مدیریت ایرانی تبار در داخل و خارج از کشور برای توسعه آموزش مدیریت در ایران و خاورمیانه تاسیس شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)