مدرسه فمینیستی: مطلب زیر نوشته کولین گره که توسط پروین بختیارنژاد به مناسبت روز جهانی زن به فارسی برگردانده شده است:

بر اساس مطالعه ای از سوی وزارت کشور دولت فرانسه، ۱۴۸ زن در سال ۲۰۱۲، در این کشور به دلیل خشونت شراکای زندگی خود، جانشان را از دست داده اند. به همین دلیل دولت فرانسه درماه نوامبر سال ۲۰۱۴، چهارمین برنامه مبارزه با خشونت علیه زنان را با پشتوانه مالی ۶۶ میلیون یورو، با عنوان “هیچ خشونتی بدون مجازات رها نشود” را به شهروندان فرانسوی ارائه نمود.

این برنامه با هدف حمایت از شکایتهای زنان خشونت دیده برنامه ریزی شده است. بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی مرکز آمار فرانسه، ۲/۱ میلیون زن، بین گروههای سنی ۱۸ تا ۷۵ سال در طی سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱، خشونت فیزیکی و جنسی را تحمل کرده اند و هر ساله ۲۲۰۰۰۰ زن با خشونت شرکای جنسی زندگی خود مواجه می شوند، اما کمتر از یک سوم آنها به مراکز پلیس مراجعه کرده اند.

در این مطالعه مشخص شده است که هر ساله ۷۵۰۰۰ زن در فرانسه مورد تجاوز قرار می گیرند، اما از این تعداد فقط ۱۰۰۰۰ زن به مراجع قانونی شکایت می کنند و از این رقم، نیز فقط ۱۴۰۰ نفر از افراد متجاوز، مجازات شده اند.

پزشکان در خط مقدم این مبارزه

دولت فرانسه در طرح ملی “هیچ خشونتی بدون مجازات رها نشود” پزشکان را خط مقدم این مبارزه دانسته ودر این برنامه پیش بینی شده است که تعداد کارکنان بخشهای خدمات اجتماعی مانند مددکار، روانشناس و… در مراکز پلیس و ژاندارمری ها از ۱۷۹ نفر به ۳۵۰ نفر افزایش یابند.

همینطور ایجاد خدمات تلفن ثابت و شبانه روزی که در حال حاضر فدراسیون ملی همبستگی زنان فرانسه آن را اداره می کند، به حمایت بیشتر از ثبت شکایتها و به تقویت مراکز پاسخ گویی های اضطراری، خواهند پرداخت. خصوصا پزشکان، در موارد تجاوز و خشونت جنسی با اعزام تیمهای پزشکی سیار و پر کردن پرسشنامه های مخصوص به بررسی خشونت اعمال شده و نوع کمک به فرد خشونت دیده خواهند پرداخت.

در این برنامه، پزشکان ویژه ای که درارتباط با زنان خشونت دیده قرار دارند و با برنامه ملی مبارزه علیه خشونت همکاری می کنند؛ در آژانسهای سلامتی که بر اساس برنامه ریزی های منطقه ای تشکیل شده اند، می توانند مشخص کنند که این زنان درچه شرایطی قربانی خشونت شده اند.

در این پروتکل، چندین وزارت خانه دولت فرانسه متعهد شده اند که موانع موجود را از سر راه زنان در خصوص در اختیار گرفتن خانه هایی که دولت در اختیار زنان خشونت دیده می گذارد را بردارند.

دولت فرانسه در نظر دارد تا سال ۲۰۱۷، ۱۶۵۰ راه حل برای سکونت اضطراری جدید برای زنان خشونت دیده را در پیش گیرد. همینطور دولت در دومین محور این برنامه که بر اساس حمایت از قربانیان خشونت است و حمایت از شکایتهای زنان خشونت دیده است، پیش بینی می کند که تشکیل پرونده علیه خشونت گران طی ۲ سال آینده ۲ برابر شود. با تکیه بر این پروتکل، شکایت زنان خشونت دیده، زودتر و منظم تر مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مردان خشونت گر از خانه بیرون رانده خواهند شد.

همینطوردر این برنامه دراختیار قرار دادن تلفن های همراه برای گزارش شرایط اضطراری و ارتباط مستمر با پلیس پیش بینی شده که در مرحله آزمایشی قرار دارد و تعمیم این مصوبات با هدف حمایت از قربانیان خشونت خانگی دنبال خواهد شد.

همچنین در این برنامه برپیشگیری های ویژه از خشونت، در محیطهای آموزشی، ورزشی و کاری تاکید شده است و دولت متعهد شده است که علیه ازدواجهای اجباری و ناقص سازی جنسی مبارزه کند.

نجات ولو بلکاسم وزیر وقت زنان دولت فرانسه * اعلام کرده است که : زنان نباید دو بار مجازات شوند، زنان نباید هم مورد خشونت قرار گیرند و هم مجبور شوند خانه هایشان را ترک کنند.

زنجیره حمایتها

دولت فرانسه در خاتمه اعلام کرده است که این برنامه بر بسیج تمام جامعه تاکید می کند. نجات ولو بلکاسم تاکید کرده است که: بخشی از مسئولیت افشاء “آنچه که غیر قابل تحمل است”، با ماست. وی گوشزد کرده است که سومین بازیگر، جامعه و شاهدان خشونت هستند که اغلب ضعیف و گاه بی توجه هستند.

نجات ولو بلکاسم در کمپین حمایت از قربانیان خشونت دیده اعلام نموده است که: ما می توانیم زنان متعددی را نجات دهیم، اگر بی تفاوت نباشیم و سکوت نکنیم.

پانوشت:
*نجات ولوبلکاسم در حال حاضر وزیر آموزش و پرورش فرانسه است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)