بخش فارسی سایت “بی بی سی ” و چندین سایت فارسی زبان دیگر در روز سەشنبە ٣مارس ٢٠١۵ گزارشی از نشریە “فوربز” منتشر نمودند . این گزارش به ترجمه فارسی بخش های از گزارش سالانه  نشریە “فوربز” اختصاص یافتە است که در روز دوشنبه ۱۱ بهمن در بارە ثروت میلیاردرهای جهان منتشرکردە بود . طبق گزارش این نشریە ” بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت برای دومین سال متوالی و  در ۲۱ سال گذشته ۱۶ بار در صدر فهرست میلیاردرهای  جهان قرار گرفته است. “ثروت خالص آقای گیتس بیش از ۳ میلیارد دلار در سال گذشتە رشد کرده و اکنون بالغ بر ۷۹ میلیارد دلار است” .در فهرست نشریە “فوربز” نوشتە است  “برای تهیه آن اطلاعات ثروت ۱۸۲۶ میلیاردر جهان بررسی شده است .این گزارش در ادامه نوشتە است که “سرمایه‌دار آمریکایی “وارن بافت” بعد از بیل گیتس و “کارلوس اسلیم”، سومین ثروتمند جهان معرفی شدە است .

به نوشتە نشریە “فوربز” که بی بی سی از آن نقل قول  کردە ، فهرست ثروتمندترین‌های سال ۲۰۱۵ به قرار زیر است.

١- بیل گیتس بنیان‌گذار مایکروسافت با ۷۹ میلیارد دلار ۲- کارلوس اسلیم میلیارد مکزیکی سرمایه‌گذار در ارتباطات و ساختمان ۷۷ میلیارد دلار ۳- وارن بافت سرمایه‌گذار ۷۲ میلیارد دلار ۴- آمانسیو اورتگا صاحب شرکت زارا و برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیگر در صنعت مد۶۴  و نیم  میلیارد دلار ۵- لری الیسون صاحب شرکت تکنولوژی اطلاعات اوراکل ۵۴ میلیارد دلار ۶-  چارلز کوچ کارخانه‌دار ۴۲ میلیارد دلار ۷- دیوید کوچ کارخانه‌دار ۴۲ میلیارد دلار ۸- کریستی والتون از صاحبان فروشگاه وال‌مارت ۴۱ میلیارد دلار ۹- جیم والتسون از صاحبان فروشگاه زنجیره‌ای وال مارت ۴۰ میلیارد دلار ۱۰-  لیلیان بتنکورت صاحب شرکت محصولات آرایشی لورئال با ۴٠ میلیارد.

صاحب فیسبوک “مارک زوکربرگ” کە بسیاری از ما عضو شبکه مجازی  نامبردە می باشیم ، با ثروت ۳۳ میلیارد دلاری پنج پله ترقی و به جایگاه شانزدهمین میلیاردر  جهان رسیدە است . طبق برآورد این نشریه “ثروتمندترین زن این فهرست “کریستی والتون” است که در شش سال گذشته پنج بار در فهرست فوربز به عنوان ثروتمندترین زن جهان معرفی شده است.

البتە باید اذعان داشت آنچه در آمارهای رسمی و علنی بیان شدە و می شود تمام حقیقت ثروت و داریهایی میلیاردرها و ثروتمندان جهان نیست . بسیاری از رهبران و حاکمان در قدرت و از قدرت ساقط شدە جهان ، از جمله در رژیم های دیکتاتوری و همچنین شاه، سلطان و شیخ های حاکم بر چاەهای نفت بویژه در منطقه خاورمیانه، بخشی از مافیای مالی و صاحب ثروت در جهان و جزء یک درصدیها هستند کە نامشان در موارد زیادی از اذهان مخفی می ماند. در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی “ستاد اجرایی فرمان امام ” تنها یکی از چند کارتل‌های عظیم اقتصادی است کە تحت نظارت مافیای حاکم بر این کشور و زیر نظر مستقیم دیکتاتوری “ولایت فقیە” و شخص علی خامنەای قرار دارد.  “رویترز” در نوامبر ٢٠١٣ نوشت  ” بر اساس مدارک و شواهد رسمی و ارزیابی بهای املاک، سهام شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به این نهاد، ارزش دارایی‌های تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار برآورد شدە است.”  گزارش این نهاد مالی رژیم در شرایطی منتشر می شود کە بیش از ۵٠درصد مردم ایران در زیر خط فقر زندگی میکنند.

همچنین پنهان کردن ثروت به منظور فرار از پرداخت مالیات، ثبت بخشی از سرمایە به اسم همسر، فرزند و حتی افراد مطمئن و قابل اعتماد صاحبان ثروت بخشی از پنهانکاری میلیاردهای “باوجدان” در سطح جهان است که امروز نه تنها صدای مراکز پخش آمار و گزارشگران مستقل را درآوردە، بلکه دولتها نیز از پنهان کاری آنان و مافیایی هزارسر و تحت نفوذ آنها کە خود ارگان اجرایی و  حافظ منافع آنان هستند، دادشان بلند شدە است. با نگاهی سادە به این گزارش، جمع کل ثروت ١٠ میلیاردر نخست جهان، ۵۵١میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار است. این گزارش تنها چهرە جهان کنونی نیست ، بلکه این چهره کرگدن ها  و ١ درصدیها در “دهکدە کوچک جهانی” در برابر ٩٩درصد ساکنین کرە ارض است . این ثروت های باد آوردە نه انطور کە کتابهای مذهبی “آسمانی” کە همه آنها در زمین گردآوری و نوشتە شدە و در طول تاریخ حافظ منافع طبقات دارا و ثروتمند بودە و خواهند بود  که گویا  ثروت سرمایەداران را “لطف وآرادە پنهان مجهول الهویەای” به نام “خدا” به آنان عطاکردە و نه آنچنانکه نظریە پردازان و صاحب نظران بازار آزاد و سرمایەداری لیبرال ترویج میکنند کە این ثروت ها حاصل “استعدادهای فردی” و یا  تولید و بازتولید “رقابت آزاد و  دوطلبانه”  سیستم سرمایەداری ، بلکه محصول استثمار وحشیانه ٩٩درصد جامعه توسط آن یک درصد با اتکا به ماشین سرکوب دولتی، استثمار شدید و بی رحمانه نیروی کار مزدبگیران و شکل دادن به فرهنگ غالب طبقه حاکم، بعنوان فرهنگ جامعە است که “قناعت و ستایش” را پیشه کند، ترویج و تبلیغ شدە و می شود. برای توضیح علت و ضرورت عینی انباشت ثروت در دست یک درصدیها، لازم است نگاه هر چند کوتاهی نیز به فقر ٩٩درصدیها ، آنروی دیگر سکە ثروت در جامعه، مطابق آمارهای معتبر و منتشر شدە  بیندازیم تا حقیقت ثروت اندوزی ١درصدیها بیشتر اشکار و عیان گردد .

آمارهای  تکان دهنده از چهره فقر و مرگ و میر در جهان

_به گزارش “وب سایت رسمی موسسه “آکسفام” کە یک نهاد بین المللی برای مبارزە با فقر و گرسنگی است ، تحقیقات نشان می دهد که “مرگ و میر ناشی از گرسنگی درسال بالغ بر ٢۵هزار نفر است . در گزارش این نهاد ذکر شدە با اشاره به تحقیقات اخیر موسسه “مریل لینچ” همزمان با افزایش چشمگیر آمار مردم فقیر در جهان، تعداد افراد میلیونر نیز به شدت روند رو به رشد طی می کند. به زبان سادە فقر عمومی ، ثروت نجومی اقلیت کوچکی را باعث می شود.
_به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن،” سازمان خیریه نجات کودکان ” مستقر در انگلستان  نوشت “در سال ٢٠١٢ ، شش میلیون و ۶٠٠ هزار کودک در سراسر جهان در همان پنج روز اول تولد مردند و مرگ اکثر آنها قابل پیشگیری بود.”
در این گزارش گفته شده “مرگ و میر کودکان کماکان یکی از شرمساری های بزرگ جهان مدرن ما است و روزانه ١٨هزار کودک زیر پنج سال عمدتا براثر علل قابل پیشگیری می میرند. به گزارش این سازمان “پاکستان بالاترین نرخ مرگ و میر نوزادان را دارد و در ازای هر یک هزار تولد ٧/۴٠ نفر مرده به دنیا آمده یا در روز اول تولد می میرند و پس از آن نیجریه با ٧ /٣٢ نفر، سیرالئون با ٨/ ٣٠ ، سومالی با ٧/ ٢٩ و گینه بیسائو با ۴/ ٢٩ و افغانستان با ٢٩ در یکهزار در رده های بعدی قرار دارند. “طبق همین گزارش “در پاکستان کمتر از نیمی از زنان هنگام زایمان به مراکز و نیروهای بهداشتی و درمانی دسترسی دارند”.

لازم است اضافە کنیم  کە تمام یا اکثر این کشورها و طبق  آمارهای بیان شدە از وضعیت کودکان که ناشی از فقر و بی امکاناتی خانوادەهای آنان است ، کشورهائی از قبیل عراق ، سوریە، لیبی، یمن، بنگلادش ،  نیجر،  کە شرایط زیست و ادامه زندگی خانودەهای فقیر مشابه و یا بسیار بدتر از کشورهای یادشدە است ، به مکان مناسبی برای رشد و گسترش بنیادگرایی اسلامی و جنگ و تروریسم تبدیل شدەاند.

_  به گزارش “صندوق کودکان سازمان ملل ” در هر “ساعت ۳۰۰ کودک از گرسنگى میمیرند. ”  مرگ سالانه ى دو میلیون و نیم کودک در جهان حاصل انباشتە شدن ثروت در دستان بی رحم و خون الود یک درصدیها است که جمعیت ۹۹ درصد از بقیه جهان را در فقر و بدبختی نگە می دارند.

_ ” یونیسف ” (صندوق کودکان سازمان ملل) شعبه المان ، به مناسبت شصتمین سال تآسیس خود گزارش تازەای از میزان تحصیل کودکان در سطح جهان منتشر کردە است . بنا بر این گزارش ” در کشورهای رشدیابندە و در حال گذار بیش از ١٣٢ میلیون کودک اصلآ به مدرسه نمی روند. افزون بر آن، تقریبآ ۴٠ درصد از ٢٠٠ میلیون بیکار در سراسر جهان افراد جوان زیر ٢۵ سال هستند.”

_ به گزارش “سازمان جهانی کار”هر روز حدود ۵٠٠٠ نفر و سالانه بیش از ٢ میلیون نفر در اثر بیماری ها و حوادث مرتبط با محیط کار جان خود را از دست می دهند . همچنین و طبق گزارشات این نهاد “هر سال و در سطح جهان ٢٧٠ میلیون حادثه شغلی برای کارگران روی می دهد که ٣۵۵ هزار مورد آن منجر به مرگ می شود  و ١۶٠ میلیون مورد آن بیماری های شغلی است . به گزارش این سازمان ” بیش از ٢۵٠ میلیون کودک کار در جهان وجود دارد” کە دستان کوچولوی آنان با انگشتان ضعیف ، ثروت های میلیارددلاری برای میلیاردها به آرمغان می آورند. طبق گزارش این سازمان  “هر سال حدود ١٢ هزار کودک کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار به کام مرگ می روند.”

_ بنا به برآورد “سازمان بهداشت جهانی” سالانه بالغ بر ٨٠٠ هزار نفر در جهان بر اثر خودکشی جان خود را از دست می دهند. طبق این گزارش ٧۶درصد آنها سطح زندگی فقیرانه یا از متوسط به پایین را دارند. شرایط سخت زندگی ،از جمله بیکاری، فقر، گرانی و بی سرپناهی از عوامل اصلی خودکشی افراد در سطح جهان هستند.

_ بازهم طبق گزارش “سازمان بهداشت جهانی” در سال ٢٠١٢ میلادی بیش ٧ میلیون انسان بر اثر الودگی هوا جان خود را از دست دادەاند. الودگی هوا و تخریب روزانه محیط زیست ، الودە کردن کرە زمین با گازهای گلخانەای، آزمایشات هستەای و دیگر ازمایشات نظامی کە در راستای منافع و مصالح یک درصدیها و در ضدیت با خواست و منافع ٩٩درصدیها آنجام میگیرد به یکی از معضلات کنونی انسان امروزی و نسل های آیندە تبدیل شدە است .

_ به گزارش سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (فائو) بیش از یک میلیارد گرسنه در جهان وجود دارد. به گفتە این گزارش این رقم  در سال ٢٠٠٩ بالغ بر یک میلیارد و ٢٣میلیون نفر بود. اکثر این گرسنگان در کشورهای فقیر امثال بنگلادش، کنگو، اتیوپی، هندوستان، افغانستان  و اندونزی زندگی میکند.

_ به گزارش سازمان ملل متحد  “چهل درصد از مردم جهان هنوز از داشتن ابتدایی ترین امکانات بهداشتی محروم و بیش از یک میلیارد نفر به آب سالم دسترسی ندارند.
بنا بر گزارشی مشترکی از  “صندوق کودکان سازمان ملل متحد، یونیسف، و سازمان بهداشت جهانی” ،اگر شرایط فعلی در جهان  ادامه یابد، کە متاسفانه چشم اندازی برای بهبود آن نیست، ” نیم میلیارد نفر همچنان تا ٩ سال دیگر از امکانات بهداشتی بی بهره خواهند بود و در سال ٢٠١۵ میلادی نیز هشتصد میلیون نفر از جمعیت جهان همچنان آب غیربهداشتی مصرف خواهند کرد”.

به لیست این مصائب و معضلات از جمله جنگ های خونین و کشتار روزانه انسانها، سربرآوردن تروریسم ، رشد افراط گرایی مذهبی و نژادی و دەهها پدیدە منفی و ضدانسانی دیگر، کە همگی زادە نظام سرکوبگر و ضدانسانی سرمایەداری و ناشی از انباشت ثروت در دستان کثیف یک درصدیها و خانه خرابی ٩٩درصدیها ، میتوان کماکان اضافه کرد. این آمارها نشان می دهد کە جهان در چه شرایط هولناکی قرار گرفتە و سرمایەداری بشریت را به لبه چه پرتگاهی سوق می دهد .

در شرایط کنونی و از هر زمان بیشتر، به قول روزا لوگزامبورگ زن سوسیالیست و از پیش کسوتان رهایی  بشریت ، ” جهان بر سر دو راهی سوسیالیسم یا بربریت قرار گرفتە است ” .  ادامه حاکمیت یک درصدیها ، ادامه انباشت سرمایە و ادامه بدتر شدن وضع موجود، و از سوی دیگر  ، ادامه انباشت فقر ، بیکاری، مرگ و میر ،  جنگ و کشتار روزانه  و تخریب محیط زیست و بربریت سرمایەداری است . مبارزه اگاهانه، سازمانیافتە و متشکل برای رهایی و رسیدن به سوسیالیسم ، از جمله هر اقدام ولو کوچک و محدود جهت تغییر در شرایط کنونی جامعه، تا پایان دادن به نظام استثمارگر سرمایەداری که به قول انگلس در مقدمە مانیفست به تاریخ ١٨٨٨ نوشت “تاریخ مبارزه طبقاتی ضمن تکامل خود اکنون به مرحلەای رسیدە است کە در آن طبقە استثمارشدە و محکوم یعنی پرولتاریا نمی تواند از سلطە طبقە استثمارگر و حاکم ، یعنی بورژوازی رهایی یابد مگر آنکە در عین حال و برای همیشە تمام جامعە را از شر هرگونه ستم و استثمار و تقسیمات طبقاتی و مبارزە طبقاتی نجات دهد.”

تنها راه پایان دادن به وضع موجود ، حاکم شدن بشر بر سرنوشت خویش و بر طبیعت است .

٣شنبه ٣مارس ٢٠١۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com