پرستو فروهر دختر داریوش و پروانه فروهر کتابی با عنوان «بخوان به نام ایران»  درباره پدر  و مادراش نوشته است.  توضیح او را درباره این کتاب بشنوید.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)