ایمیل اسپوفینگ یا ایمیل متقلبانه یکی از مهمترین مشکلات امنیتی سازمان‌هاست. ایمیل اسپوفینگ زمانی اتفاق می‌افتد که خرابکار ایمیلی ارسال می‌کند که به ظاهر از منبع یا دامنه معتبری ارسال شده است، اما اینطور نیست. این موضوع اصلا جدید نیست. این حمله اینطور عمل می‌کند که سربرگ ایمیل جعل می‌شود به گونه‌ای که آدرس فرستنده معتبر و شناخته شده برای مخاطب باشد، در صورتی که ایمیل از آن آدرس ارسال نشده است.

ادامه این مطلب را در لینک زیر بخوانید:

جلوگیری از ایمیل اسپوفینگ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)