عشق آمریکایی من (سی‌و‌دو.  سالگرد در رم)

چهارشنبه, 1ام اردیبهشت, 1400

منبع این مطلب ایرون

نویسنده مطلب: مجید نفیسی
 

مطالب منتشر شده در این صفحه نمایانگر سیاست رسمی رادیو زمانه نیستند و توسط کاربران تهیه شده اند. شما نیز می‌توانید به راحتی در تریبون زمانه عضو شوید و مطالب خود را منتشر کنید.

        سی‌و‌دو شعر برای وندی

 

به رم می‌رویم
تا بیستمین سالگردمان را
در مهرخانه جشن بگیریم.*

قدم‌زنان در راه
به نوشگاهی سر‌می‌زنیم
و سفارش پیش‌نوشی می‌دهیم.

آنسوی پنجره
جفتی کبوتر
عشق می‌بازند.

نوش به کبوتران!
نوش به کبوتران!
نوش به خودمان!

فردا به نیایش بامدادی می‌رویم
وقتی بابا فرانسیس
کبوترانش را رها می‌کند.

اما اینک باید به مهرخانه شویم
تا رمز عشق را
از مهر پارسی بیاموزیم.

    هشتم نوامبر دوهزار‌و‌نوزده

*- “مهرخانه” معبد مهر یا میترا در روم باستان. میترای رومی از میترای پارسی ریشه گرفته: خدای مهر و پیمان.

اشعار: ۱. روی پل ۲: کاش آب بیاید ۳. سبدهای خالی ۴. قهوه‌جوش ۵. دل بی‌قرار ۶. رختشویی ۷. گل کاغذی ۸. حقیقت ساده ۹. پرنده‌ی فارسی‌خوان ۱۰. باغبان ۱۱. سروهای گمشده ۱۲. دیدار از دیوار ۱۳. آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟ ۱۴. روز استقلال ۱۵. ای درد ۱۶. فصل چیدن تمشکها ۱۷. چه کسی رشک‌انگیزتر است؟ ۱۸. تماشای بیسبال ۱۹. شبی در کالیستوگا ۲۰. خوابِ “ماجرای نیمروز” ۲۱. برای ابدیت شعر نمی‌گویم ۲۲. رد‌پاهای ما در مائوئی ۲۳. از خلیج تا خیزابها ۲۴. قربانگاه شعر ۲۵. دوبلین ۲۶. تماشای برف با وندی ۲۷. ساندویچِ جورج حبش ۲۸. آمیزه‌ی بامدادی ۲۹. سکته ۳۰. کبوتر مست ۳۱. عاشق یا فارغ؟ ۳۲. سالگرد در رم

 

My American Love

        Thirty-Two Poems for Wendy

 

Thirty-Two.

Anniversary in Rome

        By Majid Naficy

 

We go to Rome

To celebrate our twentieth anniversary

In the  Mithraeum.* 

Walking there, 

We stop by a tavern

And order Aperol Spritzes.

Outside the window

A pair of doves

Is making love.

Toast to the doves!

Toast to the doves!

Toast to us!

Tomorrow we go to morning service

When Papa Francis

Releases his doves.

But now we must get to the Mithraeum

To learn the mystery of love

From the Persian Mithra.

        November 8, 2019

* Mithraeum was the temple of Mithras in the Roman Empire. Roman Mithras originated from the Persian Mithra, the God of friendship and contract.

POEMS: 1. On the Bridge, ۲. I Hope the Water Returns, ۳. Empty Baskets ۴. Coffee Maker ۵. Anxious Heart ۶. Washing ۷. Bougainvillea ۸. Simple Truth ۹. Persian-Singing Bird ۱۰. The Gardener ۱۱. Lost Cypresses ۱۲. Visiting the Wall ۱۳. Is Love a Glass of Hormones? ۱۴. Independence Day ۱۵:  Oh, Pain ۱۶. The Season of Picking Raspberries ۱۷. Who Is More Envied? ۱۸. Watching Baseball ۱۹. A Night in Calistoga ۲۰. Dreaming “High Noon” ۲۱. I Do Not Write Poetry for Eternity ۲۲. Our Footprints in Maui ۲۳. Bay to Breakers ۲۴. The Altar of Poetry ۲۵. Dublin ۲۶. Watching the Snow with Wendy ۲۷. George Habash Sandwich ۲۸. Morning Blend ۲۹. Stroke ۳۰. Mating Dove ۳۱. In or Out of Love? ۳۲.  Anniversary in Rome

 

       

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

مطلب را به بالاترین بفرستید

این مطلب خلاف آیین نامه تریبون است؟ آن را به ایمیل tribune@radiozamaneh.com گزارش کنید
Join

دسته‌بندی‌ها: تمام مطالب, فرهنگ

برچسب‌ها: |

هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.