* در همبستگی با معلمان، حمایت قاطعانه خود را از مطالبات و اعتراضات آنان اعلام میداریم

بدنبال ارائه طومار شش هزار نفری معلمان کشور به مجلس شورای اسلامی در اعتراض به زندگی زیر خط فقر، کانون صنفی معلمان ایران با انتشار بیانیه ای با ابراز نارضایتی شدید از شرایط حاکم بر آموزش و پرورش و وضعیت معیشتی معلمان اعلام کرد تقاضای رسمی خود را برای برگزاری یک تجمع اعتراضی در روز ۱۰ اسفند ماه از وزارت کشور به این وزارت خانه داده است.

دیگر هیچ انسان زحمتکشی در این جامعه تحمل فقر و فلاکت موجود را ندارد. فقر و نداری سایه خود را بر همه جا گسترانده و هیچ انسان زحمتکشی از کارگر و معلم گرفته تا پرستار و بازنشسته و نیروی کار ماهر و غیرماهر از این بلای خانمانسوز در امان نیست. شرایط به قدری تکاندهنده است که معلمان این مربیان بزرگ و دلسوز جامعه بشری به سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزانشان بدل شده اند و بالاجبار برای گذران زندگی تن به شغل دوم و سوم داده اند.

وضعیت حاکم بر آموزش و پرورش کشور از شرایط کار و زیست معلمان گرفته، تا گزینشهای غیر علمی و به روز نشدن امکانات آموزشی، تا مدارس کانکسی و بکارگیری معلمانی خارج از چهارچوبهای استاندارد آموزگاری با هدف پرداخت حقوق کمتر، تا فشارهای روحی و روانی ناشی از شرایط سخت معیشتی بر معلمان و به تبع آن نداشتن توان کافی در عمل کردن به وظیفه آموزگاریشان، تا بسط و گسترش مدارس غیر انتفاعی و تلاش برای نهادینه کردن مدارس هیات امنائی به جای مدارس دولتی با هدف برچیدن کامل آموزش رایگان و…، آنچنان شرایطی را پدید آورده است که تربیت علمی و اجتماعی نسل آینده کشور در حال نابودی کامل است.

مجموعه این شرایط دردآور و احساس والای مربیگری و آموزگاری آن انگیزه بزرگی است که معلمان سراسر کشور را به ایفای نقشی تاریخی رهنمون کرده و امروز آنان به میدان آمده اند تا با دفاع از منزلت خود، ایفاگر نقشی دگرگون کننده در آموزش و پرورش کشور و به تبع آن استیفاگر حقوق از دست رفته فرزندان همه مردم زحمتکش ایران در برخورداری از یک جامعه سالم و انسانی باشند.

مطالبات معلمان، مطالبات ما کارگران و عموم مردم زحمکش ایران است. فقر و فلاکت و تمامی آن شرایط سخت و غیرقابل تحملی که امروز بر صدها هزار معلم تحمیل شده، تماما بر ما کارگران نیز تحمیل شده است. درد ما چه در رابطه با معیشت مان و چه در رابطه با احساس مسئولیت مان در برابر وضعیت آموزش و پرورش و آینده فرزندانمان، دردی مشترک است. ما کارگران فریاد اعتراض معلمان هستیم و آنان فریاد اعتراض ما.

در همبستگی با معلمان، حمایت قاطعانه خود را از مطالبات و اعتراضات آنان اعلام میداریم و بدینوسیله از خانواده های کارگران و همه والدین دانش آموزان در سراسر کشور میخواهیم تا از طریق طومار نویسی یا مراجعه به مراکز آموزش و پرورش و حضور در کنار معلمان خواهان تحقق فوری مطالبات بر حق آنان بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲٨ بهمن ماه ۱٣۹٣

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)