avinnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

متن کامل این بنامه در اختیار «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی» قرار گرفته در پی می‌آید.
کودکان دست به کارند بمان
جمع محکومان قلیلند بمان
آتنای عزیز؛ با خبر شدیم که این روزها در تنهایی و مظلومیت زندان قرچک دست به اعتصاب غذا زده‌اید .
ما به عنوان دوستان و همراهان شما در کارزار حمایت از کودکان کار و محروم که روزهای خوش و دشواری را برای احقاق حقوق کودکان و ساختن جهانی شایسته کودکان پشت سر گذاشته‌ایم از شما تقاضا داریم اعتصاب خود را شکسته و به صبر و بردباری در مقابل دشواری‌های راهمان بسنده کنید که سلامت شما ضمانت بقای راه مشترک همه ماست.
همه ما به خوبی به یاد داریم که چقدر در حمایت از کودکان کار و خیابان تنها بودیم و یافتن سرمایه‌های عظیمی چون شما در خیابانهای شهرهای ثروت زده جامعه طبقاتی چقدر دشوار بود و در پس همین تنهایی‌ها و دشواری‌ها تنها و تنها به دلیل دلتنگی‌های کودکانه برای همین کودکان سر از زندانی که آموزشگاه انقلابیون است در آوردیم .
پس امید است که با شکستن اعتصاب خود دوستی خود را با کودکانی که هنوز در خیابان‌های شهرهستند جاودانه کنید و به دل نگرانی‌های دوستانتان در کنج این زندان پایان دهید .
آتنا دائمی
سعید شیرزاد
ئاسو رستمی
امید علی‌شناس
امیر امیرقلی
محمدسعید حسین‌زاده موحد
۲۳ بهمن ۱۳۹۳ زندان اوین

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)