طی هفته‌های گذشته و پس از اجرایی شدن قوانین مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی و تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و اقدامات تشویقی برای فرزندآوری بیشتر که منجر به لغو کلاس‌های تنظیم خانواده و خدمات رایگان جلوگیری از بارداری از مراکز بهداشت شد، این هفته شاهد انتشار برخی اخبار مبنی بر الزام رضایت ولی قهری برای صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر چهل سال» و « تاهل، پیش شرط استخدام معلمان در آموزش و پرورش و هیات علمی دانشگاه ها» بودیم.

روز ۲۲ آبان ماه، سخنگوی کمیسیون امنیت اجتماعی اعلام کرد: «در کارگروه جمعیت و حمایت از خانواده، ۴ ماده به تصویب رسید که در رابطه با خدمات برای متأهلین بود و به موجب آن تاهل، پیش‌شرط عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها و استخدام به عنوان معلم در آموزش و پرورش خواهد شد». یکروز بعد از آن یعنی در ۲۳آبان ماه، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی اعلام کرد:« طبق مصوبه کمیسیون، صدور گذرنامه برای خانم‌های مجرد زیر ۴۰ سال با موافقت ولی قهری وی و در غیر این صورت با حکم حاکم شرع امکان‌پذیر است».

در حالی‌که فشارهای اقتصادی روز به روز حلقه‌ی زندگی را برای مردم تنگ‌تر می‌کند و در حالی‌که زنان دوشادوش مردان می‌کوشند تا چرخ‌های زندگی را به گردش دربیاورند، مردان قانون‌گذار ظاهرن دغدغه‌ی مهم‌تری از عقب‌راندن زنان به لحاظ قانونی ندارند. ساکنان بهارستان می‌کوشند به جای تقدیر از تلاش‌های زنان در کسب مدارج علمی، به جای تسهیل زندگی زنان و مادران ایرانی در به دست گرفتن سرنوشت خویش و یا فراهم کردن امکانات بیشتر برای پیشرفت زنان در جامعه‌ی امروز ، روز به روز همان اندک حقوق قبلی باقی مانده برای زنان را از آنان بازپس بگیرند.

مردان و زنان ایرانی که مدافع برابری حقوقی زنان هستند و به این تبعیض ها و عقبگردهای قانونی معترضند، می‌توانند برای اعتراض به طرح این لایحه و برای رساندن صدای خود به دولت‌مردان و دولت‌زنان مجلس با آنها تماس بگیرند و از آنها بخواهند تا از طرح و تصویب این قانون منصرف شوند. امید که صدای برابری خواهی این بار شنیده شود.

اسامی، سمت و شماره تماس اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی
ابوالفضل ابوترابی، دبير دوم: ۰۹۱۳۱۲۸۵۲۱۸
نیره اخوان بیطرف، عضو: ۰۹۱۲۱۴۸۲۳۱۹
محمدعلی اسفنانی، سخنگو: ۰۹۱۳۳۰۲۸۴۳۵
علی جلیلیان، عضو: ۰۹۱۸۸۳۲۱۶۷۵
محمد دهقانی نقندر، عضو: ۰۹۱۵۵۱۲۴۸۰۰
محمد رزم، نايب‌رئيس دوم: ۰۹۱۸۸۳۱۱۸۸۰
سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی، نايب‌رئيس اول: ۰۹۱۲۷۵۶۶۰۰۰
موسی غضنفرآبادی، عضو: ۰۹۱۳۳۴۴۰۲۳۴
میرهادیقره سید رومیانی، دبير اول: ۰۹۱۲۳۱۶۹۲۴۴
الهیار ملکشاهی، رئيس ۰۹۱۲۱۵۹۱۵۶۸
سیدمحمدعلی موسوی، عضو ۰۹۱۴۴۴۳۲۳۲۸

اسامی، سمت و شماره تماس نمایندگان کمیسیون امنیت ملی مجلس
محمد آشوري تازياني، عضو: ۰۹۱۷۷۶۱۴۵۷۴
محمدحسن آصفري، دبیر اول کمیسیون: ۰۹۱۸۸۶۳۰۰۰۳
ابراهيم آقامحمدي، عضو: ۰۹۱۲۱۰۶۰۴۸۴
وحيداحمدي، عضو: ۰۹۱۲۶۰۵۰۶۶۶
محمد اسماعيلي، عضو: ۰۹۱۲۱۴۱۲۵۳۲
احمد بخشايش‌اردستاني، عضو: ۰۹۱۲۱۱۴۹۹۱۷
علاءالدين بروجردي، رئیس کمیسیون: ۰۹۱۲۱۳۶۰۲۱۸
كاظم جلالي، عضو: ۰۹۱۲۱۴۸۱۴۶۶
محمد صالحجوكار، عضو: ۰۹۱۳۱۵۱۲۳۶۰
جواد جهانگيرزاده، عضو: ۰۹۱۲۱۵۰۵۸۱۳
سيد باقر حسيني، دبیر دوم: ۰۹۱۵۳۴۲۱۴۵۳
فتح‌الله حسيني، عضو: ۰۹۱۲۲۱۲۲۹۳۵
منصور حقيقت‌پور، نايب‌رئيس دوم: ۰۹۱۲۷۶۱۴۱۶۳
عوض حيدرپور شهرضائي، عضو: ۰۹۱۲۱۱۲۸۶۹۴
حجت‌الله خدائي سوري، عضو: ۰۹۱۲۲۷۸۰۰۱۷
سيد احمدرضا دستغيب، نايب‌رئيس اول: ۰۹۱۷۱۱۱۶۳۵۸
مهدی دواتگري، عضو: ۰۹۱۲۱۳۳۳۰۴۹
حسین سحاني‌نيا، عضو: ۰۹۱۲۱۱۱۷۴۶۶
مهدی سنائي، عضو: ۰۹۱۸۱۵۰۰۴۳۸
نوذر شفيعي، عضو: ۰۹۱۲۶۳۹۰۸۴۰
هادي شوشتري، عضو: ۰۹۱۵۳۰۶۳۰۳۵
احمد شوهاني، عضو: ۰۹۱۸۸۴۱۲۷۹۲
حسن كامران دستجردي، عضو: ۰۹۱۳۱۰۵۰۹۰۵
جواد كريمي قدوسي، عضو: ۰۹۱۵۳۱۴۵۹۹۶
اسماعيل كوثري، عضو: ۰۹۱۲۳۱۰۹۶۰۷
محمدرضا محسني ثاني، عضو: ۰۹۱۲۱۷۵۰۵۲۸
عباسعلي منصوري آراني، عضو: ۰۹۱۲۱۱۱۳۴۵۸
صفر نعيمي رز، عضو: ۰۹۱۲۱۰۹۹۰۲۰

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)