فرودگاه اصفهان

خبرگزاری ایرنا: هواپیمای پرواز تهران – شیراز که ساعت سه بامداد امروز از تهران بلند شد در فرودگاه اصفهان نشست و مسافران آن برای اعتراض داخل هواپیما ماندند.

یک منبع آگاه گفت: مقرر بود پرواز شماره ۳۷۷۴ ساعت ۲۳ و ۱۵ دقیقه دیشب شرکت هواپیمایی آسمان از تهران به سمت شیراز پرواز کند اما پس از چهار ساعت تاخیر سرانجام ساعت سه بامداد امروز پرواز کرد.

وی با بیان اینکه این هواپیما حدود ساعت چهار و نیم بامداد امروز در فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان نشست افزود: عوامل پرواز دلیل آن را نامناسب بودن شرایط آب و هوایی فرودگاه شیراز و عدم امکان فرود در آن فرودگاه اعلام کردند.

این منبع آگاه ادامه داد: مسافران این پرواز برای اعتراض به این موضوع و پاسخگونبودن خلبان و خدمه پرواز به این شرایط تا حدود ساعت ۱۰ صبح داخل هواپیما ماندند اما به اجبار هواپیما را ترک کردند.

معاون عملیات فرودگاهی فرودگاه شهید بهشتی اصفهان نیز با تایید خبر فرود هواپیما در اصفهان به ایرنا گفت: دلیل آن، بارندگی و شرایط نامساعد آب و هوایی در فرودگاه شیراز بود.

کریم آقائی افزود: بر اساس قانون، شرکت هواپیمایی آسمان موظف است حداکثر تا دو ساعت پس از فرود و به محض شرایط مساعد آب و هوایی در فرودگاه شیراز، یک پرواز دیگر برای مسافران فراهم کند تا به مقصد برسند.

وی ادامه داد: اگر این موضوع میسر نشد شرکت هواپیمایی مربوطه باید بهای بلیط هواپیما را به مسافران برگرداند.

این کارشناس دلیل تاخیر چند ساعته این پرواز را نیز موضوع بد بودن شرایط آب و هوایی شیراز خواند و گفت: اکنون امکانات رفاهی برای مسافران این پرواز که حدود یکصد نفر هستند در فرودگاه اصفهان فراهم شده است.

در روزهای اخیر نیز در چند مورد مسافران پروازهای مختلف داخلی و خارجی کشور در اعتراض به تاخیر در پرواز یا عدم پاسخگویی مناسب مسئولان پرواز در داخل هواپیما ماندند و آن را ترک نکردند.

بر اساس اطلاعات پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی مهر آباد، پروازهای تهران – شیراز از ساعت ۲۳ دیشب تا هفت صبح امروز به دلیل بدی آب و هوا لغو شده است.

دو پرواز ساعت ۷:۲۵ و ۷:۴۵ تهران به شیراز نیز اکنون در زمان مخابره خبر در حال مسافرگیری است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)