ماجراى کاندید شدن اکبر اقا
اکبر اقا از رندان مشهور نقده میباشد،یکبار کاندید انتخابات شورای شهر شد،گفتیم خوب است بریم کمی بخندیم خلاصه رفتیم سخنرانی اش،بعد از کلی خوشمزه گی گفت یک حقیقت ساده به شما میخواهم بگویم،گفت؛همه کاندیدا ها از روز اول ادعا میکنند که من برای خدمت می ایم و من هیچ چشمداشت مالی ندارم و یا من نمی خورم(نخوردن در تشبیه تصرف بیت المال)یه دفه گفت؛اما من آدم دروغگویی نیستم،شما هم منو می شناسید،من برای خوردن می آیم،و لازم نیست مثل دیگران ظاهرسازی کنم،از روز اول اتفاقا سعی خواهم کرد که خوردن را شروع کنم.همه خندیدیم یک دفعه گفت اما صبر کنید بگذارید تمام کنم ادامه داد؛همه با دورویی در ظاهر ادعای راستی میکنند و در نهان دزدی!اما اکبر احتیاجی به ظاهر سازی ندارد!سالهاست که من تک خوری نکرده ام،اینبار هم تک خوری نمی کنم،بلکه برادر وار باهم می خوریم!
اکبر اقا معضلی شده بود،خلاصه با احتساب دو هزار رای انتخاب نشد!خلاصه دلیل اینکه رای نیاورد به ادعای خودش جالب بود!
ان سال برای اولین بار پایان انتخابات را در ساعت شش عصر اعلام کردند و زمان انتخابات را تمدید نکردند،در حالی که هر بار بعضی وقتها تا ساعات ۱۲ شب تمدید میکردند!اما بشنوید از اکبر اقا که میگفت فقط بخاطر من انتخابات را تمدید نکردند و ساعت شش شمارش ارا را شروع کردند،چرا؟اکبر اقا استدلال جالبی داشت،می گفت؛یک سوم اهالی نقده معتاد،عرق خور و قمار باز هستند و انها هم اکثر تا ساعت شش عصر دنبال منقل و بساط هستند و بعد از شش بعد از ظهر اصولا تازه بیرون میایند که کارهایشان را بکنند،مسلما رای همه شان هم من بودم!حکومت هم این را فهمید و براى اینکه مى دانست اکثر اینها به من راى مى دهند،انتخابات را تمدید نکرد و به من رو دست زد.
البته اکبر آقا به همین علت شکایت نامه اى هم نوشت ولى ترتیب اثر داده نشد.
پ،ن؛اکبر اقا صادقترین کاندید بود و تنها کاندیدی بود که اگاهانه حتی تعداد رای دهندگانش را بررسی کرده بود و اصولا بر خلاف ظاهرش با برنامه امده بود و اگر حکومت اجازه انتخاب شدنش را میداد باعث و بانی خیر میشد!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)