زنان در رَده های بالای مدیریت – خسرو ثابت قدم

زنان«کارل مارکس»، اندیشمندِ بزرگِ انساندوست، در نامه ای به تاریخِ ۱۲ دسامبرِ ۱۸۶۸ به دوستش (Ludwig Kugelmann ) می نویسد: «پیشرفتِ اجتماعی یک جامعه را می توان بطورِ دقیق از روی موقعیتِ اجتماعی زیبا رویان (و زشت رویان) در آن جامعه اندازه گرفت» (۱).

من این اظهار را کاملاً صحیح می دانم. یعنی معتقدم که هر چه جامعه ای پیشرفته تر باشد، موقعیتِ اجتماعیِ زنان در آن جامعه «بهتر» است. تنها در چند موردِ نادر و استثنائی، وضعیتِ زنان در جوامعِ به اصطلاح عقب مانده نیز «برتر و بهتر» است؛ مثلاً در برخی قبائلِ «آمازون»، یا برخی نواحیِ سرخپوست نشینِ «آلاسکا»، یا بطورِ نسبی در خطه شمالیِ ایران و در کردستان (نسبت به نواحیِ دیگرِ ایران). برای مابقیِ جوامعِ، همچنان حرفِ «مارکس» صادق است و وضعیتِ اجتماعیِ زنان آینه آن جامعه است. به همین میزان نیز واضح است که وضعیتِ اجتماعیِ زنان در یک جامعه عقبمانده، وضعیتی عقبمانده و ابتدائی باشد.

دیروز(۱۲.۱.۲۰۱۵) «سازمانِ جهانی کار» (ILO ، مستقر در ژنو و وابسته به سازمانِ ملل)، تحقیقی پیرامونِ «زنان در رده های بالای مدیریت» انتشار داد که نکاتِ جالبی در بر دارد. نامِ رسمیِ این تحقیق (Women in Business and Management) می باشد.

بر اساسِ این تحقیق، گرچه وضعیتِ شغلیِ زنان بطورِ کلی در سالهای اخیر «بهتر» شده است، اما تنها ۵ درصد از شرکت های بزرگِ جهانی از سوی زنان اداره می شوند. هر چه شرکتی بزرگتر باشد، احتمالِ مدیریتِ آن توسطِ یک زن کمتر است. کلاً ۳۰ درصد از شرکت ها در جهان توسطِ زنان اداره می شوند، که البته معمولاً شرکت های کوچک تا متوسط هستند. از طرفِ دیگر، حضورِ زنان در رده های بالای مدیریت، موجبِ افزایشِ بازدهیِ شرکت می شود. مسئولانِ این تحقیق، در رابطه با وضعیتِ زنان در مدیریتِ شرکت ها، از اصطلاح «سقفِ شیشه ای» سخن می گویند. منظور آنست که زنان، گوئی که سقفی شیشه ای بالای سرشان باشد، تا حدی به درجاتِ بالای مدیریت می رسند، اما بعد متوقف می شوند. یکی از مسئولانِ تحقیق می گوید: «چنانچه موقعیتِ زنان بهتر نشود، این سقفِ شیشه ای تا ۱۰۰ سالِ دیگر هم بالای سرِ زنان باقی خواهد ماند».
در آمریکا، ۳۴ درصد از پُست های بالای مدیریت به زنان تعلق دارد. در آلمان ۳۱ درصد. جالب اینجاست که در برخی ممالکِ در حالِ توسعه، این درصد بالاتر از غرب است. برای نمونه جامائیکا با ۶۰ درصد، بالاترین رقمِ زنان در سطوحِ بالای مدیریت را داراست. از میانِ کشورهای پیشرفته، بدتر از همه ژاپن است: تقریباً هیچ زنی در رده های تصمیم گیری مشغول نیست (۰,۹ درصد). و در میانِ ممالکِ «غیر پیشرفته»، یمن با ۲ درصد پائین ترین جایگاه را به خود اختصاص داده است.

درصدِ اشتغالِ زنان در بالاترین رده تصمیم گیری، برای شرکت هائی که در بازارِ سهامِ اروپا ثبت شده اند:
مالتا ۳ %
قبرس ۴ %
مجارستان ۵%
فنلاند ۲۷ %
لیتوانی ۲۶ %
سوئد ۲۵ %
آلمان ۱۶ %

در موردِ سطوحِ پائین ترِ مدیریت (مثلاً عضویت در هیأتِ مدیره)، از میانِ ۸۰ کشورِ بررسی شده، تنها در ۴ کشور فنلاند، نروژ، سوئد، و انگلیس، زنان حضوری بیش از ۲۰ درصد داشته اند.

علتِ اصلیِ این «سقفِ شیشه ای» به اعتقادِ محققان همان داستانِ تاریخی و قدیمی ست: «مردان معتقدند که زنان باید بیشتر به خانواده و بچه ها برسند تا به شغل». اما چه بسا که این محققان واقعیتِ دیگری را نمی بینند: بسیاری از مردان به قابلیت ها و توانائی های زنان «اعتماد» ندارند. می ترسند که زنان در موقعیت های پیچیده و حساس، کار را خراب کنند. تصوری که باز ریشه در وضعیتِ اجتماعیِ زنان دارد.
———————————————————————-
۱- نظر به جو حاکم بر اذهانِ بسیاری از ایرانیان، متأسفانه مجبورم که توضیح بدهم که در سطوحِ بالای تمدن و تفکر و تعقل، مباحثی نظیرِ «جُک های جنسی و جنسیتی و قومی و امثالهم» «موضوعیت» ندارند و با تعصب دیده نمی شوند و هیچکس به جرمِ گفتنِ این جُک ها یا کشیدنِ کاریکاتوری در این رابطه، توبیخ و تنبیه و محاکمه نمی شود. این مسائلِ جزوِ لاینفکِ همه تمدن ها و زبان ها هستند و در صورتِ بودنِ آموزشِ کافی، نه منفی و نه مخرب اند.

منبع:
http://www.handelsblatt.com/wirtschaft-handel-und-finanzen-roundup-ilo-frauen-in-fuehrungspositionen-weltweit-unterrepraesentiert/11220320.html

http://www.nzz.ch/wirtschaft/frauen-bleiben-in-fuehrungspositionen-untervertreten-1.18459457

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)