کیو‌آر کد

کسب و افزایش آگاهی از تکنولوژی‌هایی که مدام از آنها استفاده می‌کنیم، باعث می‌شود نسبت به تهدیدها هوشیارتر باشیم.

برای مشاهده

چه چیزهایی را باید در مورد کیو‌آر کد بدانیم؟

کیو‌آر کدها چه کارهایی می‌توانند انجام دهند؟

 

 

 

 
 
 
 
 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)