عدالت
إنَّ الله یَأمُرُ بِاالعَدلِ وَالإِحسَانِ ( سوره نحل آیه ۹۰ ) به تحقیق الله تعالی شما را به نیکی و عدل حکم می کند .
عدل همان اساسی است که نظام عالم بر آن استوار است . اقامه عدل تمام پهلوهای حیات زندگی اعم از زندگی اجتماعی ، اقتصادی ، اداری ، سیاسی وقضائی و حتی اسباب ووسایل زندگی را شامل می شود .
عدل از همان قواعد اساسی اسلام است که که تنها در نظام حکومتی قائم نمی گردد بلکه تمام شعبه های زندگی فردی و اجتماعی هر انسانی را تحت الشعاع قرار می دهد . و تحقق عدل زمانی ممکن است که در بین مردم مساوات در معاملات و مکافات رعایت گردد .
مفهوم عدل سیاسی این است که فضای ظلم وستم از جانب دستگاه حکومتی و تنظیم های نزدیک به حکومت از بین برود تا هر فردی از جامعه و شهروندی در جامعه شکار محرومیت نگردد و حقوق همه شهروندان محفوظ باشد و جان ، مال ، عزت ، حریت و از هرگونه مداخلات غیر قانونی مصون باشد .
و بوسیله عدلی بدون تبعیض است که باعث مهر ومحبت در تمام اقشار جامعه واطاعت بیشتر آمران می گردد . و همین امر بزرگترین سبب آبادی وطن ، ازدیاد ثروت و امنیت برای حاکمان را فراهم می نماید .
عدل سبب دوام دولت ها و اساس هر مملکت است خواه این مملکت بر اصول الهی استوار باشد ویا بر اصول واساس مروجه اصطلاحی . یعنی خواه مردم مسلمان باشند یا کافر . به هر حال عدل سبب دوام آن حکومت ها وحاکمان می باشد .
بر اساس همین قاعده بود که حضرت داوود به حضرت سلیمان فرمود عدل و نرمی پاسبان حاکمان است .
سکندر به حکمای هند گفت عدل بهتر است یا شجاعت ؟ گفتند بعد از اجرای عدالت نیازی به شجاعت نیست .
بله دوستان اگر امروز شاهد بروز شجاعت از طرف ملت ایران وخصوصا ملت غیور بلوچستان هستیم بخاطر همین است که حاکمان این اصل را ۳۶ سال است زیر پا گذاشته وظلم را پیشه کرده اند .
یکی از بزرگترین ظلم هایی که از طرف حکومت بر ملت بلوچستان است این است که ملت غیور بلوچستان را در یک فقر اقتصادی تعمدی قرار داده اند . و تمام راههای سالم اقتصادی را بر روی مردم بلوچستان بسته اند و تمام ملت را مجبور نموده اند که از راه های باز گذاشته شده با اهدافی خاص ارتزاق نمایند تا بهانه ای برای سرکوب داشته باشند .
بطور مثال شهر سراوان با جمعیتی بالغ بر ۲۶۰ هزار نفر و جمعت شهری ۴۲ هزار نفری چرا باید چهار هزار ماشین روزانه از مرز برای قاچاق مواد سوختی و غذایی برای درآوردن لقمه ای نان عبور و مرور نمایند ؟ حال اگر از این ۴۲ هزار نفر ۲۰ هزار نفر را زن تلقی نمائیم و ۱۰ هزار دیگر را پیرمرد ومحصل و کودکان فقط ۱۲ هزار نفر بزرگسال می ماند که از این جمعیت هشت هزار نفر راننده وشاگرد ماشین و ۱۰۰۰ نفر دیگر صاحبان بار می باشند که یعنی از بزرگسالان سراوان ۹۰۰۰ نفر مشغول تجارت کاذب و ۳۰۰۰ نفر دیگر در تجارت وشغل های پایین دولتی مصروف می باشند . با این حساب ۷۵% مردم سراوان مجبور هستند از راه غیر سالم و کاذب خرج زندگی و خانواده خود را در بیاورند و این بخاطر این است که تمام راههای سالم مسدود شده است واستخدامی ها به غیر بومیان تعلق می گیرد . تمام بیاد داریم که ۶ ماه قبل سراوان ۴۰ نفرسهمیه استخدامی داشتند ولی بخاطر یک هدیه خودرو به نماینده سراوان .آنهم نماینده ای که از جنس آخوندیسم است وملت وخاک وطنش برایش ارزشی ندارد هر ۴۰ نفر از زابل تأمین شدند . متاسفانه هزاران جوان تحصیل کرده در بلوچستان مجبور شده اند از بی مهری حاکمان ظالم به تجارت کاذب روی بیاورند وبجای آنان هزاران ۵ کلاسه وسیکل غیربومی جای آنان را در ادارات پر کرده اند . وتا زمانی که این معضل بر طرف نشود واراذل و اوباش حکومتی جای خود را به مردم رشید بلوچستان تحویل ندهند مبارزات جوانان بلوچستان ادامه خواهد یافت . بیاد دارم زمانی برای اولین بار مغازه کلوپ صوتی تصویری مجوز داده شد وبرای امتیاز آن دو نفر شرکت نموده بودند یکی خانم آموزگار وزن درجه دار زابلی بود ودیگری جوان بیکار بلوچی بنام عبدالصمد باران زهی . ولی وقتی برای مصاحبه وگزینش به زاهدان مراجعه نمودند امتیاز آنرا به زن درجه داری دادند که خود زن هم آموزگار بود با این شرط که عبدالصمد باران زهی را شاگرد خود نماید .ومتاسفانه این امتیاز به خانم آموزگاری که زن یک درجه دارزابلی بود داده شد وبعد از سه ماه بخاطر بیمه نکردن شخص مذکور او را اخراج نمودند وباز هم این جوان با سه فرزند مجبور شد کنار فلکه قدس سراوان دستفروشی خود را ادامه بدهد . اینها دردی است که همه می دانند ولی عمدا می خواهند مردم بلوچستان را زیردست وغلام خود درآورند لذا از جوانان بلوچستان می خواهیم که همت کنید الله تعالی با شماست همچون ابراهیم علیه السلام در برابر نمرود زمان بایستید تا قدرت الله از همت شما طاغوت را نابود نماید وخود حاکم سرنوشت خود باشید .
به آرزوی آزادی تمام ملت های تحت ستم ونابودی تمام فرعون های زمان
با تشکر محمد سعید ترکمان زهی سخنگوی سازمان جیش العدل

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)