انا لله وانا الیه راجعون
سی وپنج سال است حکومت آخوندی ایران برای رسیدن به اهداف مذهبی خود در بلوچستان و شیعه نمودن تمام افراد اهل سنت در تمام کشور اکثر مناطق سنی نشین را در محاصره اقتصادی کامل قرار داده است و خصوصا ملت بلوچستان بیشترین قربانی ها را در این راستا می دهند چون توسط دولت تمامی راه های سالم برای درآوردن لقمه ای نان بسته شده است و تمامی استخدامی ها به غیربومیان تعلق می گیرد و تنها چند راه غیر سالم یعنی قاچاق مواد مخدر و قاچاق مواد سوختی وغذایی و بسیج را باز گذاشته است وتمام امتیازات اقتصادی به گروهی خاص تحویل داده می شود و بیشترین سود را از تجارت در بلوچستان سپاه می برد چون ۹۰% امتیازات تجاری به سپاه تعلق دارد مستشرقین واستعمارگران زمانی که مصمم بر شکستن قدرت های اسلامی شدند اولین کاری که کردند بدست آوردن اقتصاد شرق را با ساختن کمپانی های شرق در آسیای شرقی و خصوصا هندوستان تمامی امتیازات اقتصادی را در کنترل خود درآوردند بعد وقتی مردم مجبور بودند و خود را محتاج آنان می دانستند به کشورهای اسلامی حمله شد و کشورهایی همچون انگلستان ،ایتالیا،فرانسه وروسیه به اکثر کشورهای اسلامی حمله نموده وآنها را تحت تسلط خود درآوردند . و ۳۵ سال است که دولت آخوندی تمامی امتیازات اقتصادی را در آختیار سپاه پاسداران ویا افراد غیربومی گذاشته که منحل در ولایت فقیه قرار دارند و مردم بلوچ هر روز شاهد سوخته شدن در آتشی که توسط گلوله های سرخ غیربومی های متجاوز به سروصورتشان می خورد ودر آتش شعله های خودروی خود خاکستر می شوند ویا در اثر تصادفات بین راهی خاکستر می گردند چند هفته قبل هم دوجوان از طایفه کهرازهی توسط گلوله های سرخ آخوندی با خودروی خود از پل سقوط کرده در آتش سرخ آخوندی خاکستر شدند . لذا ای جوانان بلوچ تا کی می خواهید در این آتش حقد وکینه مذهبی چند اراذل و اوباش حکومتی بسوزید ؟ امروز شما می سوزید وفردا فرزندانی که شما حتی سردردی را از آنان تحمل نمی کنید در آتش گلوله های سرخ آخوندی می سوزند ! امروز من وتو باید قربانی آزادی را بدهیم تا فرزندان من وتو فردا آزادانه وبا آسایش و عزت زندگی کنند وگلوله ای سرخ آنانرا دنبال نکند . بیائید با همت وهمکاری با مبارزین بلوچستان این اراذل و اوباش آخوندی را که عامدانه هر روز خانواده ای را داغدار می کنند ومادروپدری را برای همیشه از دیدن فرزندی محروم می کنند از سرزمین خدادادی مان بیرون برانیم وسرنوشت خود را بدست گرفته به فرزندان خود تحویل بدهیم تا دیگر خانواده ای و یا مادری کابوس خاکستر شدن فرزندش خواب او را از آن نگیرد . ای جوان الله تعالی می گوید : الله حالات هیچکس را تغییر نمی دهد مگر آنکه خود آنان همت کنند لذا این حالات ما تغییر ناپذیر است تازمانی که همت من وتو نباشد . امروز من و تو همت می کنیم فردا نیازی نیست فرزندت در پشت فرمانی بسوزد بلکه همانطور که صلاحت اوست در پشت میزی خواهد نشست وسرنوشت قوم خود را رقم خواهد زد . به امید آزادی ملت بلوچستان از مظالم آخوندی
محمد سعید ترکمان زهی
https://www.facebook.com/video.php?v=331182920418926

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com