عصر پنجشنبه خالد حسینی و یدالله صمدی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری که در ارتباط با تجمع مردم سنندج به مناسبت روزحمایت ازمردم کوبانی دستگیر شده بودند به قید وثیقه آزاد شدند.فرزند خالد حسینی(پشتیبان حسینی) نیز که هنگام مراجعه به حفاظت اطلاعات شهر سنندج جهت پی گیری وضعیت پدرش دستگیر و به زندان سنندج منتقل شده بود در روز چهارشنبه آزاد گردید.

کارگران

در حال حاضر غالب حسینی ،افشین ندیمی،یوسف آبخرابات و واحده سیده، دیگر اعضای کمیته هماهنگی همچنان درزندان به سر می برند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری ، ضمن تبریک آزادی این عزیزان،خواهان آزادی دیگر اعضای این کمیته و همه کارگران و فعالین کارگری می باشد.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com