به راستی جمهوری اسلامی يكی از فاسدترين نظام‌های ديكتاتوری است كه حتا شمع روشن كردن تعدادی از مردم برای مرگ يک خواننده، امنيتش را به هم می‌ريزد؛ نظامی كه سی و پنج سال است شكل پوشيدن و نوشيدن و دين و بی‌ديني و سگ‌داشتن و نداشتن و امور رختخواب مردم و … را در سيطره خود گرفته است. نظام جمهوری اسلامی، نظام خوشبختی است كه هنوز جمع كثيری از فعالان سياسی مخالفش، با محمدرضا پهلوی كه هيچ‌كدام از اين كارها را انجام نمی‌داد عداوت بيشتری دارند تا روح‌الله خمينی كه جهانی را به گنداب اسلام سياسی‌اش كشاند. شما اگر در خطاب خمينی بگويی “مرحوم” خميني و يا اگر بگويی “من مريد خميني هستم اما انتقاداتی هم دارم” انسانی معقول و دوست‌داشتنی هستی اما اگر همين عبارات را برای شاه به كار ببری می‌شوی انسانی كه فسيل شده‌ای و با زمانه حركت نكرده‌ای. در هر صورت بايد به چنين نظامی با چنين ويژگی‌هايی تبريک گفت و تنها از او خواست كه تعداد فاعلان دم دروازه را بيشتر كند تا صف زودتر به پيش برود.
10153200_10152327199273818_2782682820868565508_n

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)