سومین کنفرانس حضوری پروژه وحدت چپ پیرامون مسائل برنامه ای در روزهای هشتم و نهم نوامبر در کلن آلمان برگزار می شود. تمرکز مباحث این کنفرانس حول اسناد خواهد بود. تا کنون چند منشور پیرامون مسائل نظری ـ برنامه ای در اختیار اعضا و فعالان پروژه وحدت چپ قرار گرفته است. منشورها در سایت “وحدت چپ” در بخش “مباحث نظری – برنامه ای” درج شده اند.
آدرس سایت:

http://vahdatechap.com/

دستور کار کنفرانس:
بخش اول: گزارش ها
١. گزارش مسئول تدارک اجرائی کنفرانس
٢. گزارش مسئول گروه تدارک و سازماندهی پروژه وحدت از روند پیشرفت پروژه وحدت چپ در فاصله بین دو کنفرانس حضوری

بخش دوم: مبانی برنامه ای
۱٫گزارش مسئول دوره ای گروه کار نظری ـ برنامه ای از مباحث مطروحه در عرصه برنامه، دریافت منشورها در زمان تعیین شده و توضیحات ضرور پیرامون منشورها و چگونگی برخورد گروه کار با منشورها
٢.گفتگو پیرامون مبانی برنامه ای، برنامه ما برای تحول جامعه ایران و گره گاه های منشورهای ارائه شده به کنفرانس.
بخش سوم- اظهار نظر شرکت کنندگان در کنفرانس پیرامون:
١. چگونگی تداوم روند پروژه وحدت
٢. چگونگی تدوین منشور و یا منشورهای موسسان برای ارائه به کنگره وحدت

کنفرانس کار خود را در روز شنبه ساعت نه صبح هشتم نوامبر آغاز و تا هیجده و سی دقیقه ادامه می دهد و روز یکشنبه نهم نوامبر از نه صبح تا ساعت هفده ادامه خواهد داشت.
علاقمندان به مباحث برنامه ای پروژه وحدت چپ می توانند در اتاق پالتاکی مباحث را تعقیب نمایند.
آدرس اتاق پالتاکی:
Paltalk Rooms – Chat Rooms-
Asia and Pacific – vahdatechap
گروه کار تدارک و سازماندهی پروژه وحدت چپ

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com