امروز به دیدار مادر و دختری رفتیم که از قربانیان اسید پاشی هستند، سمیه و دختر شش ساله اش رعنا . آنها ۳ سال پیش تحت حمله اسیدی قرار گرفته اند، از سوی همسر سمیه و البته پدر رعنا . مجرمان در زندان هستند و منکر جرم و سمیه مانده با هزار و یک درد و از همه رنج هایش بالاتر رعنا که سرش به دلیل سوختگی آسیب جدی دیده و یک چشم بینایی اش را از دست داده و بدنش سوخته و باید برای هفتادمین بار جراحی شود .برای جراحی نیازمند حمایت مالی است . سمیه و رعنا نیاز به حمایت جدی دارند.برای درمان . دختری شش ساله که با وجود همه آسیب هایش هنوز می خندد، اما امروز از هر چه زیبایی است متنفر شده خیلی زود عروسکهای زیبایش را خراب می کند،چشم هایشان را در می آورد. نقاشی های زیبایش را خط خطی می کند. در روستا وقتی به میان همسالانش می رود به خاطر ظاهرش مسخره اش می کنند . این قربانیان خیلی زود از سوی جامعه نادیده گرفته می شوند؛ در حالیکه به شدت به حمایت اجتماعی ،مالی و روانی نیازمندند .

پی نوشت :شماره حساب سمیه هم اینه هر کس خواست می تونه کمک کنه برای جراحی های رعنا :۶۲۷۳۵۳۱۹۹۹۲۳۴۰۱۱ سمیه مهری بانک تجارت

عکس: ابراهیم نوروزی‎.

‎امروز به دیدار مادر و دختری رفتیم که از قربانیان اسید پاشی هستند، سمیه و دختر شش ساله اش رعنا . آنها  3 سال پیش تحت حمله اسیدی قرار گرفته اند، از سوی همسر سمیه و البته پدر رعنا . مجرمان در زندان هستند و منکر جرم و سمیه مانده با هزار و یک درد و از همه رنج هایش بالاتر رعنا که سرش به دلیل سوختگی آسیب جدی دیده و یک چشم بینایی اش را از دست داده و  بدنش سوخته و باید برای  هفتادمین بار جراحی شود .برای جراحی نیازمند حمایت مالی است . سمیه و رعنا نیاز به حمایت جدی دارند.برای درمان . دختری شش ساله که با وجود همه آسیب هایش هنوز می خندد، اما امروز از هر چه زیبایی است متنفر شده خیلی زود عروسکهای زیبایش را خراب می کند،چشم هایشان را در می آورد. نقاشی های زیبایش را خط خطی می کند. در روستا وقتی به میان همسالانش می رود به خاطر ظاهرش مسخره اش می کنند . این قربانیان خیلی زود از سوی جامعه نادیده گرفته می شوند؛ در حالیکه به شدت به حمایت اجتماعی ،مالی و روانی نیازمندند .

پی نوشت :شماره حساب سمیه هم اینه هر کس خواست می تونه کمک کنه برای جراحی های رعنا :6273531999234011 سمیه مهری بانک تجارت‎

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)