پورازغدی تئوریسن نظام که بمناسبت محکومیت حکم اعدام شیخ نمر روحانی ناراضی شیعه عربستان اظهار می دارد که از نجد تا حالا پنج تا ادم عالم برنیامده و شاهد می اورد که سرزمین نجد منشا ظهور سوسمار،عقرب و مار است البته ایشان از سوسمار منظورش تحقیر اعراب و انتساب واژه زشت و نژادپرستانه و تحقیر امیز اعراب سوسمار خور است که به خیال خودش رعایت ادب می کند و نیش زبان زشت و نفرت انگیزش با استتار بیان می کند!ایشان مدام بر نادانی اهالی نجد پافشاری می کند که این خاک و منطقه تا حالا بجز نکبت و بدبختی چیزی تحویل بشریت خاصه جهان اسلام نداده است! حالا کسی نیست به ایشان بگوید مثلا شما چقدر عالم هستید که نادانی دیگری را تحقیر می کنید یا جامعه منتسب به شما چقدر عالم است یا عالم تحویل داده که جامعه منتسب به دیگری را با اتهام نادانی و عقب افتادگی تحقیر می کنید؟
اصلا دوستان و شاگردان شما چند روز پیش صورت زیبای دهها تن از دختران این سرزمین را اسید پاشیدند!حالا منطقی است که یک خارجی که مثل شما توهم تئوریسین بودن دارد با دیدن این وحشیگری اسید پاشی همه مردمان این سرزمین را اسیدپاش و به الطبع ان وحشی بداند؟
چرای جای دور برویم ایت الله جنتی عالم مورد تایید شما،در جواب سوال لزوم محاکمه سران بقول خودشان سران فتنه،مثال می زند که وقتی موسیلنى را به دادگاه بردند،قاضی اسم متهم را پرسید؛وقتی که متهم گفت موسیلنى!قاضی گفت اعدام !وقتی پرسیدند چرا تفهیم اتهام یا بازجویی نکردی؟جواب می دهد که لازم نیست اسمش را مطمعن شدم حکمش معلوم بود﴿البته کاری به این نداریم که موسیلینی توسط پارتیزان و مردم خشمگین دستگیر شده و اصولا پارتیزان و مردم نمی توانند دادگاه تشکیل دهند و حتی نتوانستند حکم اعدامش را اجرا کنند و خوب یا بد موسیلنى به دست مردم خشمگین سلاخی شد و بعدها بازداشت کنندگان مدعی تشکیل دادگاه صحرایی شدند﴾و حالا جناب جنتی،عالم مورد تایید پورازغندی همان حکم دادگاه صحرایی را در مورد بقول خودشان سران فتنه و مخالفین نظام جایز می داند!و اما ایا اصولا اخلاقی هست که بخاطر مقام حکومتی و جایگاه علمی مورد ادعای اقای جنتی که مورد تایید حاکمیت و جناب ازغدى هست،حکمی که اصولا وحشیانه هم نباشد انسانی نیست ،ناظرین خارجى یا افکار عمومى خارج با توجه به این حکم در مورد تمام ایرانیان قضاوت کرده و حکم به توحش یا بدوى بودن ما بدهند که ازغدى با استناد به گزاره ای در مورد اهالی نجد احکام نژادپرستانه میدهد؟
یا میشود بخاطر هزاران مورد جرم و جنایت و جنایتکاران قانونی که نوشتن اش دهها هزار صحفه را کفاف نمی کند و همین بس که قتل و تجاوز ساده ترین نوعش هست و حالا افکار عمومی دنیا همه ما را با جرم و جنایت و و وحشیگری حاکمین و عالمین مورد ادعا قضاوت کند!

درست است که نژادپرستی انواع گوناگون دارد و سخنان ازغدی پور،در مقوله نژادپرستی و تحقیر اشکار و عریان است،برای خیلیها شاید نادانی اش در ندانستن فرق بین برق ۱۱۰ ولت و ۲۲۰ ولت بی ارزش بودن سخنانش را توجیه می کند که شاید مدعی شوند پرداختن به ایشان اتلاف وقت است،اما اینطوری نیست اصول چرا جای دوری برویم اقای حسن روحانی در سخنرانی سازمان ملل مقابل چشم هزاران انسان و مقام رسمی از عبارت تحقیر امیز زنگی مست استفاده می کند وبفاصله یکی دو روز در اجلاس دریای خزر از عبارت تُرکتازی استفاده می کند!
در جامعه ای که در رسانه اش هر جمله قبل از علنی شدن نقطه و ویرگور مطالب هم دهها بار کنترل میشود!در دنیایی که متون سخنرانی مقامات رسمی،توسط دهها متخصص نوشته و از هر دید مورد بررسی قرار می گیرد تا کمترین بار منفی را بر سیاست داخلی یا خارجی بگذارد!عبارات نژادپرستانه در متون سخنرانی مقامات و تئوریسین های رسمی مقامات موج می زند و نه واکنشی در جامعه بر می انگیزد و نه عقب نشینی از طرف مدعیان امور دیده می شود.
البته اینها نه واقعیتهای موجود در منطقه را درک می کنند و نه حتی می خواهند که این واقعیتها را درک کنند!کیست که نداند واقعیتها و مصائب موجود امروز در منطقه نشات در ازارهای زبانی و نژادپرستی های دیروزین حاکمین و عالم نمایانشان دارد،اما مطمعنا اینها نه دغدغە مصایب را دارد و نه حتی استعداد و جرات مواجه با واقیتها را دارند،امروز بر ما حاکمینى استیلا یافته اند که حتى در مجامع عمومى نمى توانند خشم و غضب خود را کنترل کنند،انها عاجز از تعدى به جان و مال یکى باشند حتما با زبان تند و نیشدارشان زخمى بر روح و تن اش وارد مى کنند،اما اینکه یک مقام رسمی و یا تئوریسن نظام ادبیاتش و طرز سخن گفتنش حتی پایینتر از ادبیات غنی چاله میدانی است،نه بخاطر نوع سخن گفتن اش که بلکه بخاطر پیامدهای سخنان نسنجیده،نفرت انگیز و تفرقه افکن اش ما را به تاریکی و فلاکت هدایت میکند،و تاسف انگیز اینکه کمتر کسى به سخنان نژادپرستانه ازغدی انتقاده کرده است و همه نادانی اش را در عدم تشخیص برق ۱۱۰ ولت و ۲۲۰ ولت گوشزد کرده اند که نشان میدهد قسمت بزرگی از جامعه مدنی هم نه به نژادپرستی بلکه به نادانی دلقک گونه ازغدی حساس هستند.

قهرمان قنبرى
http://youtu.be/Xp6e1NOCzug ویدیو سخنرانى ازغدى

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)