download (1)

 

دو دانشجو “دختر” حق ندارند با هم در خوابگاه بمانند.(دانشگاه تربیت معلم پردیس شهید باهنر همدان)
” دو دانشجو “دختر” حق ندارند با هم در خوابگاه بمانند “این یکی از بخشنامه های وزارت آموزش و پرورش برای دانشجویان دانشگاه های تربیت معلم است. اما این تنها قسمت عجیب و توهین آمیز این بخشنامه نیست. دانشگاه های تربیت معلم به صورت تک جنسیتی هستند! حال چند سوال:
مگر این دانشگاه ها تک جنسیتی نیستند؟
آیا این بخشنامه ( که بظر می رسد برای جلوگیری از رفتارهای هم جنسگرایانه باشد-البته بحث ما بر درستی یا نادرستی رفتارهای هم جنسگرایانه نیست-) خود نوعی تحریک دانشجویان برای این عمل نیست؟
مگر نه اینکه تمام این دانشجویان از فیلترهای استخدامی آموزش و پرورش نظیر تست های روانشناسی،جسمی، تحقیقات خانوادگی و محلی و … عبور کرده اند؟آیا این بخشنامه نوعی توهین به گزینش آموزش و پرورش نیست؟
آیا این بخشنامه موجب بی نظمی در خابگاه ها،درگیری و اتلاف وقت دانشجویان نمی شود؟
آیا این بخشنامه نوعی توهین به محیط دانشگاه و شخصیت دانشجویان نیست؟
این چنین توهین ها به دانشجو و این نوع محدودیت ها(البته بدون منطق) در ایران کم نیست. اما متأسفانه برخلاف روحیه فعال و آزادی طلب دانشجویان این گونه موارد اصلاً منتشر نمی شوند. از دیگر مثال های این اقدامات می توان به استفاده بیش از حد کافور در غذاهای دانشگاه ها و به خصوص این نوع دانشگاه ها اشاره کرد.(اخیراً تعدادی مسمومیت و بیماری های کلیوی در این دانشگاه بر اثر استفاده بیش از حد از کافور رخ داده است که در صورت لزوم شواهد پزشکی و کتبی دانشجویان برای شما ارسال خواهد شد)
مورد دیگر ممنوع بودن نشستن دو دانشجو مونث و مذکر کنار یک دیگر در محیط دانشگاه است. حال آنکه قدم زدن آنها کنار هم و یا زمانی که چند نفر دختر و پسر کنار هم نشسته باشند موردی ندارد!( اینجانب به عینه شاهد این عمل در دانشگاه تهران که محل تحصیل این جانب است بودم) مگر نه اینکه این دانشجویان همکلاس هم هستند و در کلاس کنار هم هستند؟ جداً این عمل خود محرک رفتارهای دیگر و هدایت آن به خارج از دانشگاه نمی شود؟

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)