شیرازی ها علیرغم تبلیغات زیاد و اختصاص مکانی بزرگ به تماشای مجازات اعدام در ملا عام نرفتند.
( به نظر شما چگونه می‌توان این عمل مثبت و ارزشمند مردم شیراز را در میان همه مردم کشور گسترش داد؟)

این درحالی بود که پوسترهای بزرگ اطلاع‌رسانی درباره زمان اعدام و اختصاص فضای بزرگ برای اعدام سه نفر در نظر گرفته شده بود.

وقتی که حاکمیت برای کاهش فرهنگ خشونت و مجازات مرگ تلاش نمی‌کند و حتی برای خشونت و اعدام تبلیغ می‌کند، اینگونه اقدامات آگاهانه و انسانی مردم می‌تواند موجب تغییرات مثبت در جامعه شود.

unnamed

:طرح از
نیما سلیمی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)