به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه خشونت زنان و انتشار کتاب مهاجرت و قومیت نگاهی به چند گانگی در سوئد مهرداد درویش پور سخنرانی هایی به زبان های فارسی و سوئدی در ماه نوامبر و دسامبر به تنهایی یا همراه با دیگران برگزار می کند. لیست این سخنرانی ها همراه با لینک اطلاعات بیشتر از این قرار است:

 

پنج شنبه ۲۵ نوامبر در شهر وستروس ساعت ۱۴

مشارکت مهاجرتباران  در حیات سیاسی جامعه چگونه است؟

برگزارکننده : استانداری وستمنلند

Får utrikesfödda vara med i demokratiutvecklingen? | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

 

پنج شنبه ۲۵ نوامبر ساعت ۱۸ در وستروس ،

 بررسی فیلم سابایا و خشونت اسلام گرایان داعشی علیه زنان ایزدی

برگزارکننده: استانداری وستمنلند

Kvinnor fångna av IS – filmvisning med efterföljande samtal | Länsstyrelsen Västmanland (lansstyrelsen.se)

 

یکشنبه  ۲۸ نوامبر وبینار مجازی ساعت ۱۹

 فرضیه های نظری درباره چرایی خشونت علیه زنان

برگزار کننده: ایران آکادمیا با همکاری انجمن آزادی اندیشه

https://www.youtube.com/watch?v=gEo9DVhtWJM&fbclid=IwAR2F0TZmjArJW58p1aD3GTPBmL4Kdu7NvpyaKOn0TVnTMJyonuIKTmiw3iw

 

‘پنج شنبه ۹ دسامبر در شهر اسکیلستونا ساعت ۱۶

حقوق بشر و جامعه چند فرهنگی

برگزارکننده : آ-ب-اف

Integrationens utmaningar i den globala mångfalden – Mälardalens högskola (mdh.se)

 

جمعه ۱۰ دسامبر ساعت ۱۳ دانشگاه سودرتورن، استکهلم

مهاجرت، جامعه چند فرهنگی و جوانان پناهجو

Bokpresentation: Migration och etnicitet. Perspektiv på mångfald i Sverige – Södertörns högskola

 

پنج شنبه ۱۶ دسامبر ساعت ۹ تا ۱۲ دانشگاه ملاردالن، اسکیلستونا

چالش های همپیوستگی در چندگانگی جهانی

Integrationens utmaningar i den globala mångfalden – Mälardalens högskola (mdh.se)

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)