freedomبسم الله الرحمن الرحیم
گزارشهای منتشر شده درباره تعطیلی وپلمپ دفاتر کانالهای تلویزیونی شیعه در تهران، قم، مشهد واصفهان وهمچنین دستگیری برخی مدیران وکارمندان آنها، همچنین ضبط وتوقیف امکانات فنی وتجهیزات رسانه های تصویری شیعه، نگرانی های عمده ای درباره وضعیت آزادی بیان وعقیده ونقض حقوق بشر فراهم آورده است.
گزارشهای منتشر شده درباره علت برخورد با این شبکه های ماهواره ای آنچنانکه دربیانیه مربوط به تعطیلی شبکه های ماهواره ای در این باره آمده است، به نظر بسیاری از ناظران منصف بر عملکرد شبکه های تلویزیونی یاد شده متناقض نما ومغالطه آمیز می نماید.
فضا سازی وشانتاژ رسانه ای طیفی خاص از گروههای فشار در داخل کشور طی دو سال گذشته ودرخواستهای مکرر این طیف سیاسی خاص مبنی بر تعطیلی این شبکه های ماهواره ای به شائبه سیاسی بودن وغیراصولی بودن اینگونه برخوردها دامن می زند.
بررسی فهرست دفاتر کانالهای تلویزیونی تعطیل شده حاکی از این واقعیت است که تنها غیر قانونی بودن وفقدان مجوز ویا ادبیات متفاوت مذهبی در تعامل با پیروان ادیان وفرق مذهبی مبنای برخورد نبوده است، بلکه رخورد، بستن وتعطیلی شبکه های ماهواره ای براساس معیارها واستانداردهایی دوگانه تنها نزدیکان وارادتمندان مرجعیتی خاص را شامل شده وشبکه های تلویزیونی مذهبی دیگر علیرغم زبان مذهبی حادتر وداشتن دهها دفتر تلویزیونی درسراسر کشور نه تنها هدف چنین برخورد تبعیض آمیزی قرار نگرفته بلکه آزادانه وبا زبان وادبیاتی تندتر از گذشته به فعالیت خود ادامه می دهند.
نگاهی به ادبیات گروههای فشار طی دوسال گذشته وفضا سازی های گسترده رسانه ای توسط آنان حاکی از این واقعیت است که مطالبه اساسی ودرخواست مکرر این جریان وچهره های شاخص آن نه تنها برخورد با شبکه های تلویزیونی شیعه ونزدیک به مرجعیت ایشان بلکه اساساً برخورد با بیت آیت الله سید صادق شیرازی وبیت ایشان بوده است. نگاهی به ادبیات بیانیه منتشر شده درباره علل تعطیلی وپلمپ این دفاتر تلویزیونی مؤکد این واقعیت است که مستند این دستگیری ها همان مغالطات گروههای فشار بوده است.
شبکه های تلویزیونی مورد اشاره در این بیانیه در حالی متهم به توهین به پیروان دیگر فرق وادیان شده اند که ادبیات مذهبی رسانه های مورد برخورد از جمله شبکه های امام حسین عربی، فارسی وانگلیسی، الزهراء والمهدی برخلاف مدعیات مطرح شده در بیانیه هیچ گاه به جاده توهین، لعن وسب وناسزا نیافتاده است. نگاهی کلان به کلیت مقوله شبکه های ماهواره ای شیعه نشان می دهد که این شبکه ها درحقیقت به جرمی مرتکب نشده واتهامی غیرمحرزمورد برخورد امنیتی قرار گرفته اند.
تأسف برانگیز تر اینکه نگارندگان بیانیه برخورد با شبکه های ماهواره ای حتی از روشن ترین مسائل مربوط به این کانالهای تلویزونی مذهبی بی اطلاع بوده اند. دراین بیانیه برای اینکه برخوردهای غیرموجه امنیتی توجیه شوند، مراکز پخش این شبکه های ماهواره ای انگلیس وآمریکا عنوان می شوند. هرچند با توجه به التزام این کشورها درباره آزادی تأسیس شبکه های خصوصی چنین اتهامی اساساً غیر موجه وبدیهی البطلان به نظر می رسد، اما باید توجه داشت که بر اساس اسناد سازمان جهانی رسانه هیچ یک از کانالهایی که دفاتر آنها تعطیل شده، حتی دفتر نمایندگی هم در این دو کشور نداشته اند. دفاتر تمامی شبکه های یاد شده درکشور عراق ودر جوار بارگاه امام سوم شیعیان حضرت اباعبدالله الحسین سلام الله بهترین گواه براین مدعاست وزائران ایرانی عتبات عالیات درکشور عراق شاهدان عینی براین مدعایند.
علاوه بر این، اظهارات برخی مسئولان وزمینه سازی های آنان درباره ضرورت جلب رضایت اقلیت های مذهبی در داخل کشور درکنار اظهار رضایت برخی رهبران مذهبی اقلیت سنی در داخل وخارج کشور از وسعت وکیفیت برخورد صورت گرفته، بیش از بیش برنگرانی های موجود درباره سیاسی بودن این برخوردها ووجه المصالحه قرار گرفتن شبکه های مذهبی شیعه در معامله ای تبعیض آمیز درداخل کشور ومنطقه می افزاید.
از سوی دیگر نگاهی به فهرست کانالهای تلویزیونی تعطیل شده واسامی دستگیرشدگان در این پرونده حاکی از این واقعیت است که برخلاف برخی مدعیات مطرح شده درباره غیرقانونی بودن فعالیت این دفاتر در ایران، حتی دفاترتولید برنامه های مذهبی ودارای مجوز رسمی از ارگانهای مربوطه نیز از تیغ برخورد امنیتی مصون نمانده وحتی مدیران آنها نیز از دستگیری وبازداشت در امان نمانده اند. دفتر رسانه صوتی وتصویری افق به مدیریت آقای حامد تقی پور واضح ترین نمونه در این زمینه است.
براساس مدعاهای مطرح درباره علل برخورد با این شبکه های ماهواره ای از مسأله دامن زدن به اختلافات فرقه ای بعنوان علت اساسی برخورد با این شبکه های ماهواره یاد شده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که بیت آیت الله العظمی شیرازی به گواهی صدها جلد کتاب تألیف شده به قلم مرجع فقید آیت الله العظمی سید محمد شیرازی وآیت الله العظمی سید صادق شیرازی همواره بر مسأله همزیستی مسالمت آمیز میان پیروان تمامی ادیان ومذاهب وضرورت نهادینه ساختن تساهل وتسامح ومدارا میان پیروان تمامی ادیان ومکاتب پای فشرده اند.
مربوط ساختن پروژه نسل کشی شیعیان به گفتمان مذهبی شبکه های مستقل مذهبی شیعه یکی دیگر از مدعیات مطرح شده در بیانیه مذکور است، این ادعا نیز نوعی مغالطه مصادره به مطلوب بشمار می آید. کشتار شیعیان در منطقه ونقض حقوق آنها محصول ادبیات رسانه ای چند شبکه ماهواره نبوده ونیست، بلکه از دیرباز مطرح بوده است وانگیزه های سیاسی ورقابت های منطقه ای بیش از هر عامل دیگری در این زمینه مؤثر بوده است. امروز نیز مرتبط ساختن فاجعه نسل کشی شیعیان به گفتمان چند شبکه ماهواره ای با مخاطبانی خاص، تنها به معنای فرافکنی وبه تأخیر انداختن معالجه وضعیت سیاسی بیمار موجود خواهد بود. جلب رضایت اقلیت های مذهبی در داخل کشور وحامیان منطقه ای آنها، نیازمند عزمی سیاسی واقداماتی سیاسی در جهت تضمین حقوق شهروندی این اقلیت هاست.
کیفیت برخورد با مسئولان ودست اندرکاران این شبکه ها نیز خالی از موارد فاحش نقض حقوق بشر نبوده است. آقای مسعود بهنام در شهر اصفهان درحال انجام معالجات پزشکی در اصفهان وآقای حامد تقی پور در حال زیارت در حرم امام هشتم شیعیان امام رضا سلام الله علیه دستگیر وروانه زندان شده اند. این شیوه از برخورد حتی به فرض ثبوت تمامی عناوین اتهامی، درشأن هیچ سازمان، فرد ویا ارگان اسلامی نیست.
درپایان امید می رود که مسئولان امر درپی رفع این نگرانی های فزاینده درباره وضعیت حقوق شیعیان وآزادی عقیده وبیان برآمده وبا رفع ممنوعیت شبکه های ماهواره ای وآزاد ساختن مسئولان زندانی این شبکه ها ورفع توقیف از اموال این شبکه ها که سرمایه وبیت المال شیعه بشمار می رود، در پی جبران مافات ودلجویی از جامعه زخم خورده شیعیان جهان وکاستن از آلام ومرارتهای جاری برآنان برآیند. بدیهی است هرگونه اقدامی در این جهت علاوه بر رفع نگرانی های جاری درباره وضعیت حقوق بشر، به انسجام ویکپارچگی بیش از بیش شیعیان وتقویت صفوف آنان کمک خواهد کرد.
والسلام علی من اتبع الهدی
اتحادیه رسانه های مستقل شیعه
واشنگتن ۵ آگوست ۲۰۱۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)