امریکا

دادگاه تجدید نظر آمریکایی ۱.۷۵ میلیارد دلار از دارایی های ایران را به نفع خانواده های قربانیان انفجار مرکز تفنگداران آمریکایی در بیروت ضبط کرد.
به گزارش از رویترز، دادگاه تجدید نظر در آمریکا روز گذشته ایران را به پرداخت ۱.۷۵ میلیارد دلار به عنوان غرامت به خانواده‌های قربانیان حادثه انفجار مرکز تفنگداران آمریکایی در بیروت محکوم ساخت.

دادگاه تجدید نظر حوزه دوم قضایی نیویورک با رای خود رای سال ۲۰۱۳ دادگاه بدوی را تائید کرده است.
مبلغ مذکور در حال حاضر در سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌شود.

آمریکا ایران را به پشتیبانی از عملیاتی که منجر به کشته شدن ۲۴۱ سرباز این کشور در سال ۱۹۸۳ در بیروت شد متهم کرده و بر این اساس به پرداخت غرامت از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران در بانک آمریکایی سیتی بانک رأی داده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)